Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.1.4 Wpływ siły na pole elektryczne – Leybold

      P3.1.4.1 Pomiar siły ładunku elektrycznego w jednorodnym polu elektrycznym P3.1.4.2 Napięciowa waga Kirchhoffa: Pomiar siły pomiędzy dwiema płytami kondensatora P3.1.4.3 Pomiar siły pomiędzy naładowanymi kulami oraz płytą metalową.     W jednorodnym polu elektrycznym, siła F działająca na podłużne naładowane cało jest proporcjonalna do całkowitego ładunku Q i natężenia pola elektrycznego E.  Zatem,   …