Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.2.1 Współczynnik załamania i rozpraszania światła – Leybold

      P5.2.1.1 Wyznaczanie współczynnika załamania oraz rozpraszania światła dla szkła bezbarwnego i crown P5.2.1.2Wyznaczanie współczynnika załamania i rozpraszania światła dla cieczy   Rozproszenie jest terminem określającym fakt, że współczynnik załamania n jest różny dla różnokolorowego światła. Często, rozproszenie także odnosi się do wielkości dn/dl, tj. stosunku zmiany współczynnika załamania dn i zmiany długości fali dl….