Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.4.1 Wykrywanie promieniowania – Leybold

      P6.4.1.1 Jonizacja powietrza za pomocą promieniowania P6.4.1.3 Demonstracja promieniowania radioaktywnego za pomocą licznika Geigera P6.4.1.4 Rejestracja charakterystyki licznika Geigera-Müllera    W 1895, H. Becquerel odkrył radioaktywność podczas badania soli uranu. Odkrył, że to emitowane promieniowanie zdolne jest do zadymienia światłoczułych płyt fotograficznych nawet przez czarny papier. Odkrył także, że promieniotwórczość ta jonizuje powietrze i może…