Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.9.1 Wyładowanie samoistne i niesamoistne – Leybold

      P3.9.1.1 Wyładowanie niesamoistne  w gazach: porównanie pomiędzy przesyłaniem ładunku w triodzie gazowej oraz triodzie o wysokiej próżni. P3.9.1.2 Zapłon i wygaszenie samoistnego wyładowania w gazie   Gaz staje się elektrycznie przewodzący, tj. występuje wyładowanie w gazie, gdy wystarczająca liczba jonów lub wolnych elektronów jako nośników ładunków jest obecna w gazie. Wraz z rekombinacją nośników ładunków ze…