Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.7.2 Zakres fal decymetrowych – Leybold

      P3.7.2.1 Charakterystyka promieniowania i polaryzacja fal decymetrowych P3.7.2.2 Modulacja amplitudy fal decymetrowych P3.7.2.4 Oszacowanie stałej dielektrycznej wody w zakresie fali decymetrowej   Możliwe jest wzbudzenie oscylacji elektromagnetycznych w prostym przewodniku w sposób analogiczny do układu oscylatora. Oscylator tego typu emituje fale elektromagnetyczne i ich natężenie promieniowania jest największe, gdy długość przewodu jest równa połowie długości…