Wyświetlanie 1–12 z 890 wyników

 • Kompletny zestaw do badania 300W 3 fazowy silnik asynchroniczny i silnik DC (prądnica) PACK-ACDC1

  Kompletny zestaw do badania 300W 3 fazowy silnik asynchroniczny i silnik DC (prądnica) PACK-ACDC1 Cele edukacyjne Zbadaj stojan i wirnik silnika asynchronicznego. Przestudiuj liczbę par biegunów i wpływ na prędkość obrotową. Zanotuj, oblicz i wykreśl wielkości elektryczne i mechaniczne silnika. Urzeczywistnij bilans mocy silnika. Zbadaj uzwojenie twornika / cewki indukcyjnej maszyny prądu stałego. Zrozumieć wpływ…

 • Zestaw szkoleniowy technologia napędu nr kat. M1.1.3.6 COM3LAB

  Zestaw szkoleniowy technologia napędu Na kurs składają się kursy COM3LAB Maszyny elektryczne I i Technika sterowania I + II oraz maszyna boczna. Dzięki nim można przeprowadzić ważne eksperymenty w dziedzinie napędów elektrycznych. W pracach projektowych realizuje się regulację prędkości komercyjnej maszyny bocznejz mocą 300 W. Z tego powodu konieczne jest skonfigurowanie sterownika cyfrowego kursu COM3LAB…

 • Zestaw szkoleniowy energoelektronika nr kat. M1.1.3.5 COM3LAB

  Zestaw szkoleniowy energoelektronika Energoelektronika to ważny obszar w elektrotechnice. Łączy obszary energetyki, techniki sterowania i regulacji oraz elektroniki. Postępy w produkcji półprzewodnikowych elementów mocy, takich jak diody, tyrystory, triaki i tranzystory mocy, znacznie wpłynęły na zmiany i przełomowe dokonania w przedmiotowych obszarach. Energoelektronika ma za zadanie przełączanie, sterowanie i przetwarzanie energii elektrycznej za pomocą elementów…

 • Zestaw szkoleniowy technika automatyki nr kat. M1.1.3.4 COM3LAB

  Zestaw szkoleniowy technika automatyki Kurs COM3LAB Technologia magistrali i automatyki uczy podstaw programowalnych sterowników logicznych (PLC) i pokazuje ich wzajemne połączenia (m.in. w czujnikach i siłownikach za pomocą PROFIBUS). Podstawowe zasady i funkcje PLC i PROFIBUS są wyraźnie ilustrowane i wyjaśniane na licznych przykładach, w ćwiczeniach i praktycznych zadaniach. Połączenie z zewnętrznymi komponentami PROFIBUS lub…

 • Zestawy szkoleniowe analogowe linie sterowania nr kat. M1.1.3.3 COM3LAB

  Zestaw szkoleniowy analogowe linie sterowania Dzięki technologii sterowania COM3LAB Control następuje wdrożenie sterowania maszyny bocznikowej o mocy 300 W. W tym celu regulator cyfrowy jest skonfigurowany jako regulator PID. Mierzone są kluczowe parametry systemów sterowania, a wymiary zamkniętych pętli sterowania przedstawione są na ilustracji. Cele nauczania Struktura pętli sterowania Analiza systemów sterowania Niezależna ocena wyników…

 • Zestaw szkoleniowy cyfrowe linie sterowania nr kat. M1.1.3.2 COM3LAB

  Zestaw szkoleniowy cyfrowe linie sterowania Sprzęt obejmuje kursy technologii COM3LAB Control oraz zestaw systemów sterowania dydaktycznego maszyn 10W, cyfrowy system sterowania temperaturą i cieczą. Kursy Technologia sterowania COM3LAB oferują rozbudowane narzędzia analityczne z opcjami ustawień oraz umożliwiają optymalną parametryzację sterownika. Cele nauczania Struktura pętli sterujących Analiza systemów sterowanych Niezależna ocena wyników pomiarów System kontroli cieczy*…

 • Zestawy szkoleniowe projektowanie obwodów nr kat. M1.1.3.1 COM3LAB

  Zestawy szkoleniowe projektowanie obwodów COM3LAB Protoboard i Electina są idealnymi narzędziami do wykonywania prac projektowych. Uczniowie i studenci otrzymują zadanie i rozwiązują je od A do Z, dokładnie tak samo jak późniejszym życiu zawodowym. To dobra okazja, by sprawdzić, jak uczniowie wdrażają wiedzę i wychwycić z czym mają problem. Praca projektowa pobudza motywację uczniów. Uczą…

 • Zestaw ćwiczeniowy silniki i generatory nr kat. M1.1.2.4 COM3LAB

  Zestaw ćwiczeniowy silniki i generatory Kursy COM3LAB Maszyny elektryczne i Technologia trójfazowa poprowadzą Cię przez fascynujący świat silników elektrycznych i generatorów. Cele nauczania Rozpoznawanie podstawowych zasad fizycznych Rejestrowanie charakterystyk maszyny Wprowadzenie do technologii napędowej Kurs COM3LAB Technologia trójfazowa omawia szczególne cechy sieci wielofazowych. Stanowi podstawę do zrozumienia rotacyjnych maszyn polowych, takich jak maszyny asynchroniczne i…

 • Kurs technika odbiorników RX433 nr kat. 7007201- COM3LAB

  Kurs technika odbiorników RX433 Kurs rozszerzający do kursu 70071 COM3LAB TX433 Technologia nadawcza. Kurs ten zawiera podstawy i zastosowania technologii odbioru radiowego i technologii demodulacji analogowej. Eksperymenty wykonuje się z płytką nadajnika i odbiornika. Kurs składa się z płytki eksperymentalnej z różnymi obwodami do montażu w jednostce głównej. Tematy Koncepcje odbiorników Techniki pomiarowe Wyrównywanie dźwięku…

 • Kurs magistrale danych w pojazdach nr kat. 7006301 – COM3LAB

  Kurs magistrale danych w pojazdach Kurs magistrale danych w pojazdach to kurs przygotowany do wyjaśnienia przedmiotowych zagadnień w zrozumiały i przystępny sposób. W pierwszej kolejności kurs omawia różne systemy magistralowe i ich obszary zastosowań. Zastosowane w kursie zadania zorientowane są na działanie i prowadzą do pełnego zrozumienia tematyki magistrali danych w pojazdach. Uzupełnienie treści kursu…

 • Kurs układy cyfrowe w pojazdach cz. 2 nr kat. 700 6501- COM3LAB

  Kurs układy cyfrowe w pojazdach W kursie COM3LAB układy cyfrowe w pojazdach podstawy algebry przełączników omawiane są przy użyciu łączy logicznych. Animacje i interakcje stosowane są do wyjaśnienia podstawy nowoczesnych systemów autobusowych. Obszary tematyczne są praktyczne i dostosowane do technologii motoryzacyjnej pod względem zastosowania. Tematy Klapy Klapy RS Klapy JK Rejestr przesuwny Licznik Multiwibratory Wykres…

 • Kurs technika sensorów nr kat. 700 8401 – COM3LAB

  Kurs technika sensorów Kurs COM3LAB technika sensorów (70084) przeznaczony jest do zapoznania uczniów z podstawami pomiarów wielkości nieelektrycznych. Dzięki wielu przykładom, objaśnieniom i praktycznym zadaniom badane są funkcje i działanie czujników i obwodów pomiarowych. Tematy: Układy elektroniczne do pomiaru temperatury Funkcje i charakterystyki różnych czujników temperatury: Pt100, NTC, KTY i termopary. Funkcja i charakterystyka czujników…