Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.4.4 Zjawisko Kerra – Leybold

      P5.4.4.1 Badanie zjawiska Kerra w nitrobenzenie   W 1875 roku, J. Kerr odkrył, że pola elektryczne powodują dwójłomność w substancjach izotropowych. Dwójłomność wzrasta do kwadratu z natężeniem pola elektrycznego. Z powodu symetrii, oś optyczna dwójłomności leży w kierunku pola elektrycznego. Normalny współczynnik załamania substancji jest zmieniony na ne dla kierunku oscylacji równoległy do zastosowanego…