Kontrola emisji spalin w procesie dydaktycznym

Myślenie o czystszym powietrzu nie może odbywać się bez myślenia o edukacji w tej dziedzinie.

Prawdziwą siłą procesu dydaktycznego nakierowanego na kształcenie przyszłych specjalistów od kontroli emisji spalin jest nauczanie poprzez praktykę. Tylko wtedy student ma szansę dogłębnie zrozumieć procesy, jakie zachodzą w czasie emisji spalin, nauczyć się je kontrolować,a w przyszłości samodzielnie tworzyć jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania.

Panele symulacyjne umożliwiają efektywne zdobywanie wiedzy w środowisku pracy, zbliżonym do tego ze świata rzeczywistego. Stymulują także do krytycznego i twórczego myślenia.

Kontrola emisji spalin – Mechanika pojazdowa Delorenzo.

Panel symulacyjny zaprezentowany niżej skupia się na badaniu technik za pomocą, których zmniejsza się emisję spalin w samochodzie.
– Panel symulacyjny z kolorowym diagramem sitodruku obsługuje się za pomocą komputera.
– Proces edukacyjny prowadzony jest za pomocą oprogramowania CAI.

Kontrola emisji spalin – MiniAuto Delorenzo.

Trenażer koncentruje się na wprowadzeniu studenta w sposób funkcjonowania urządzeń i systemów dzięki którym redukuje się emisję spalin w silnikach benzynowych.
W trenażer wbudowany jest:
-silnik elektryczny,
-koło foniczne i magnetyczne
-czujnik położenia i prędkości obrotowej.
Dzięki temu możliwa jest symulacja pracy prawdziwego silnika.

Co łączy trenażery Delorenzo?

Oba zaprezentowane panele symulacyjne umożliwiają naukę poniższych zagadnień:

  • Regulacja Lambda
  • Recyrkulacja spalin
  • Skład i kontrola gazów spalinowych w silnikach opartych na cyklu Otto
  • Zapobieganie parowaniu paliwa
  • Przygotowanie i kontrola paliwa

Efektywna edukacja w zakresie kontroli emisji spalin odgrywa istotną rolę, ale jednocześnie jest zaledwie częścią dużo większego wyzwania przed którym w XXI wieku stoi każdy z nas z osobna  – OCHRONY DÓBR NATURALNYCH.

Fakt, że jakość powietrza w Polsce ocenia się jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie, nie przyprawia o dumę. Jednym z bardzo poważnych powodów tego stanu rzeczy są spaliny samochodowe. Właśnie w ograniczeniu emisji spalin należy doszukiwać się szansy na czystsze powietrze.
Na szczęście producenci aut nie pozostają głusi na bijący w obronie środowiska alarm.

Co my jako kierowcy możemy zrobić, by poprawić czystość powietrza?

Z roku na rok nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie przybywa. Nasz osobisty wkład w poprawę czystości powietrza możemy zacząć już dziś, np. poprzez zweryfikowanie jakości kupowanego paliwa. Prawidłowy skład paliwa w znacznym stopniu wpływa na emisję spalin. Zrobić możemy jednak dużo wiele więcej.

Jakie inne rozwiązania zmniejszają emisję spalin?

  • Zawór recyrkulacji spalin EGR – przyspiesza proces odparowywania paliwa, a jednocześnie umożliwia utlenianie węglowodorów, które jeszcze nie uległy spalaniu
  • Silniki z katalitycznym spalaniem paliw
  • Filtry DPF I FAP – oddzielają sadzę od spalin
  • System wtrysku HDI
  • Nisko zanieczyszczające katalizatory metaliczne,np. takie, jakie produkuje firma HJS. Stosuje się je w układach wydechowych – przykładem są układy wydechowe Supersprint. Nowoczesne układy wydechowe dzięki katalizatorom znacznie zmniejszają emisję dwutlenku węgla do środowiska.

Inne przyrządy pomocne w nauce o emisji spalin

W naszej ofercie standardowej znajdą Państwo również analizatory Spalin MRU umożliwiające przeprowadzenie zajęć z zagadnień pomiarowych i emisji spalin.
Pełna oferta na stronie Analizatory spalin Merazet.