Pracownia Konstrukcji Nawierzchni dla wyższej szkoły technicznej

wpis w: Zrealizowane pracownie | 0

W naszym portfolio prezentujemy Państwu pracownię konstrukcji nawierzchni.

Aparatura z naszej głównej oferty związana z badaniem i pomiarami w drogownictwie, budownictwie i geotechnice pozwala nam wyposażać również pracownie politechnik i Szkół Wojskowych związanych z budową nawierzchni.

Laboratorium tej szkoły wyposażyliśmy w maszynę do badania ściskania, oraz maszynę do badania wytrzymałości na zginanie.

Specyfikacja produktów została przygotowana przez producenta na zamówienie. Walorem produktów, które dystrybuujemy jest ich pełna konfigurowalność – możemy je przystosować do różnorodnych planów badawczych.

W maszynie do badania ściskania konfiguracji możemy poddać takie parametry jak:

 • Możliwości techniczne w zakresie rodzaju badanej próbki
 • Zakres sił
 • Skok roboczy tłoka
 • Średnica płyty ściskającej
 • Sposób sterowania (przyrost siły/przyrost odkształcenia)

W maszynie do badania wytrzymałości na zginanie możemy poddać takie parametry jak:

 • Skok tłoka cylindra testowego
 • Zakres sił
 • Możliwy przekrój badanych elementów
 • Wysokość podpór
 • Sposób sterowania
 • Kierunek działania

Oprogramowanie urządzenia zostało wykonane w języku polskim, z adaptacjami na potrzeby klienta.