Pracownia Konstrukcji Nawierzchni dla wyższej szkoły technicznej

wpis w: Zrealizowane pracownie | 0

W naszym portfolio prezentujemy Państwu pracownię konstrukcji nawierzchni.

Aparatura z naszej głównej oferty związana z badaniem i pomiarami w drogownictwie, budownictwie i geotechnice pozwala nam wyposażać również pracownie politechnik i Szkół Wojskowych związanych z budową nawierzchni.

Laboratorium tej szkoły wyposażyliśmy w maszynę do badania ściskania, oraz maszynę do badania wytrzymałości na zginanie.

Specyfikacja produktów została przygotowana przez producenta na zamówienie. Walorem produktów, które dystrybuujemy jest ich pełna konfigurowalność – możemy je przystosować do różnorodnych planów badawczych.

W maszynie do badania ściskania konfiguracji możemy poddać takie parametry jak:
– Możliwości techniczne w zakresie rodzaju badanej próbki
– Zakres sił
– Skok roboczy tłoka
– Średnica płyty ściskającej
– Sposób sterowania (przyrost siły/przyrost odkształcenia)

W maszynie do badania wytrzymałości na zginanie możemy poddać takie parametry jak:
– Skok tłoka cylindra testowego
– Zakres sił
– Możliwy przekrój badanych elementów
– Wysokość podpór
– Sposób sterowania
– Kierunek działania

Oprogramowanie urządzenia zostało wykonane w języku polskim, z adaptacjami na potrzeby klienta.