Zestawy edukacyjne dla Techników, Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Ustawicznego
Oferta trenażerów, aparatury elektrotechnicznej, samodzielnych stanowisk edukacyjnych i urządzeń kontrolnych i pomiarowych dedykowana dla szkół zawodowych, Centrów Kształcenia ustawicznego oraz techników.