Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

 • Fermentator tlenowy W11

  Metoda osadu czynnego jest z powodzeniem stosowana w instalacjach ochrony środowiska od ponad stu lat. Armfield Aerobic Digester to urządzenie laboratoryjne do celów edukacyjnych umożliwiające zapoznanie się z tym procesem. W celu uzyskania praktycznej wiedzy na temat parametrów operacyjnych i wydajności oczyszczania można zastosować syntetyczny dopływ ścieków.

 • Aparat do badania efektywności napowietrzenia ścieków W10 MKII

   

  Armfield Aeration Unit – Aparat do badania efektywności napowietrzenia ścieków – umożliwia badanie charakterystyki transferu tlenu w systemach powietrza rozproszonego oraz parametrów fizycznych i chemicznych, które wpływają na ich zdolność natleniania. Badania te są niezbędnym wstępem do zrozumienia biologicznego oczyszczania ścieków.

   

 • Aparat do badania wymiany jonowej W9 MKII

  Aparat do badania wymiany jonowej montowany na stole. Idealny do celów demonstracyjnych w klasie. Umożliwia prezentację zastosowania żywic jonowymiennych do ciągłego zmiękczania wody lub demineralizacji. Sprzęt jest przeznaczony do pokazywania operacji przemysłowych, takich jak cykle „przełomowe” i regeneracyjne.

   

 • Fermentator beztlenowy – komora fermentacyjna W8

  Beztlenowa komora fermentacyjna Armfield do celów szkoleniowych to model działający stacjonarnie. Umożliwia dostarczenie danych procesowych  potrzebnych do zaprojektowania instalacji.

   

   

 • Model zbiornika sedymentacyjnego W7 MKII

  Stanowisko szkoleniowe umożliwiające zademonstrowanie właściwości hydraulicznych i wydajności osadzania wybranego osadnika. Chociaż skalowanie zbiorników sedymentacyjnych na wielkość mającą zastosowanie w przemyśle jest trudne, to urządzenie pomoże wyciągnąć wnioski, w jaki sposób pojawiają się nierównomierne przepływy i jak oddziałują one z charakterystyką osadzania poszczególnych zawiesin.

   

 • Filtr głębokiego złoża – do wodociągów, kanalizacji W5 MKII

  Filtr głębokiego złoża Armfield Deep Bed zintegrowany z armBUS. Został zaprojektowany tak, aby działać identycznie jak pełnowymiarowe filtry ziarniste. Wykorzystując tę ​​samą głębokość złoża i media filtracyjne, testy na tym urządzeniu dostarczają danych operacyjnych, które można skalować do pełnego wymiaru filtra.

  Próby pilotażowe możliwych konstrukcji filtrów do wodociągów i kanalizacji można przeprowadzić niskokosztowo z maksymalną dokładnością.

   

 • Aparat do filtracji – test uzdatniania wody W4 MKII

  Umożliwia badanie jakości wody na zawiesinie filtrowanej przez piasek lub podobne media ziarniste. Może być stosowany w rutynowej kontroli w wodociągach lub w oczyszczalni ścieków, która wykorzystuje filtrację teriarną.

   

 • Przepuszczalność – aparatura do badań fluidyzacji W3 MKII

  Aparat do celów edukacyjnych. Umożliwia badanie przepuszczalności, płynności (fluidyzacji) i ścierania przy użyciu wody z kranu i odpowiednich porowatych mediów granulowanych. Studenci poznają charakterystykę przepływu przez złoże fluidalne, testują różnorodne media, które mogą być rozważane do zastosowania w filtrach głęboko złożowych.

   

 • Urządzenie do badań procesów sedymentacji W2 MKII

  Aparat do celów edukacyjnych – umożliwia badanie podstawowych procesów fizycznych związanych z sedymentacją.

   

 • Aparat do badania flokulacji – testów słoikowych W1

  Aparat pozwala na przeprowadzenie popularnych „testów słoikowych” na próbkach wody wymagających uzdatniania w celu określenia prawidłowej dawki koagulantu w skali laboratoryjnej. Taka operacja to wstęp do pełnej eksploatacji instalacji.

   

 • Beztlenowy reaktor kolumnowy BE3

  BE3 jest samowystarczalnym, wolnostojącym beztlenowym reaktorem kolumnowym o pojemności 9 litrów. Można go skonfigurować jako reaktor ze złożem fluidalnym i reaktorem ze złożem ekspandowanego granulowanego osadu szlamowego (EGSB).

 • symulator opadów deszczu

  Zarządzanie gospodarką wodną w zakresie nawadniania – Seria FE | Armfield

  Stanowiska do nauki o systemach pomiarowych i kontrolnych oraz o ewapotranspiracji.