Promocja!

Adapter do testów stacji ładowania pojazdów elektrycznych EVSE-01

EVSE-01

Zapytaj o produkt +
logo sonel

Opis

Adapter EVSE-01 WAADAEVSE01 szybka i pełna diagnostyka stacji ładowania

Adapter pozwala na wykonanie kompleksowych pomiarów stacji ładowania pojazdów elektrycznych – szybko i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Symulując kabel ładujący (linia proximity pilot – PP) i status podłączenia pojazdu (linia control pilot – CP), wprowadzi stację w różne stany pracy. Umożliwi w ten sposób pomiary z zakresu ochrony przeciwporażeniowej: impedancję pętli zwarcia ZS, rezystancję izolacji RISO i sprawdzenie parametrów wyłączników różnicowoprądowych RCD. Dla ułatwienia diagnostyki, na jedno z gniazd EVSE-01 wyprowadzony jest również sygnał modulacji szerokości impulsu (PWM).

Adapter jest przystosowany do współpracy z miernikami wielofunkcyjnymi serii MPI:

  • Sonel MPI-540,
  • Sonel MPI-530-IT / 530 / 525 / 520,
  • Sonel MPI-502

Rozwój sektora stacji ładowania

Powoli – ale systematycznie! – z roku na rok na naszych drogach rośnie ilość pojazdów elektrycznych. Obserwujemy również zwiększającą się liczbę publicznych i prywatnych stacji ładowania, stanowiących niezbędną infrastrukturę. Tempo rozwoju tego sektora, jak i zainwestowane w niego środki pozwalają domniemywać, że jest to trend, który będzie się nasilał w kolejnych latach.

W przypadku instalacji nowych punktów i stacji ładowania niezwykle istotną sprawą są prawidłowo wykonane badania odbiorcze, aby nie dopuścić do użytku niesprawnego urządzenia. Kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników są również badania okresowe, przeprowadzane już podczas eksploatacji.

Bezpieczeństwo infrastruktury ładującej

W obszarze bezpieczeństwa i odpowiedniego zarządzania infrastrukturą sprzętu do ładowania pojazdów EV dopiero w ostatnim czasie zaczęto wdrażać odpowiednie przepisy regulujące podstawowe zagadnienia. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych w pkt. 16 określono, iż stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury drogowego transportu publicznego podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Bardzo ogólne zapisy powyższej ustawy doprecyzowuje Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu. Rozporządzenie to weszło w życie 30 lipca 2019 r. Od tej daty wszystkie tego typu urządzenia – w przypadku oddania do eksploatacji, a także po naprawie, modernizacji, lub przeniesieniu w inne miejsce – powinny być zgłoszone do UDT wraz z odpowiednią dokumentacją. Zgłaszający zobowiązany jest, by w komplecie dokumentacji dostarczyć m.in. protokoły z pomiarów elektrycznych, zatwierdzone przez osobę ze świadectwem kwalifikacji w zakresie dozoru (wraz z kopią świadectwa). Minimalny zakres pomiarów to:

  • ciągłość przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz – w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych,
  • rezystancja izolacji przewodów elektrycznych, mierzona między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego,
  • rezystancja uziemień roboczych, o ile są stosowane,
  • sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
  • zbadanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Obowiązki zgodne z przepisami prawa

Prawo nakazuje, by powyższym badaniom poddać publiczne stacje świadczące usługę ładowania. Oczywistym jest jednak to, że – ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, jak i dobrą praktykę inżynierską – zalecane są one również dla urządzeń nie objętych nadzorem UDT.

Część z pomiarów można wykonać w podobny sposób, jak w przypadku standardowej instalacji niskiego napięcia. Niektóre jednak z nich wymagają wprowadzenia stacji w odpowiedni stan, co może być trudne bez właściwego sprzętu i urządzeń pomiarowych. Pomocnym tutaj okaże się z pewnością adapter EVSE-01 dedykowany do badań stacji ładowania AC wyposażonych w złącze typu 2-go, wdrożony przez firmę Sonel na rynek. Będąc jednym z największych producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych, Sonel zdecydowanie zaznacza w ten sposób swoją obecność w nowym obszarze gospodarki, jakim jest elektromobilność.

Adapter współpracuje z rodziną mierników wielofunkcyjnych Sonel MPI. Pozwala na wykonanie kompleksowych pomiarów zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Ponadto umożliwia również podstawową diagnostykę układu sterowania. Symulując kabel ładujący (linia proximity pilot – PP) i status podłączenia pojazdu (linia control pilot – CP), wprowadzimy stację w różne stany pracy, sprawdzając jedocześnie sygnały sterujące zdefiniowane przez normę PN-EN 61851. W celu ułatwienia diagnostyki na jedno z gniazd EVSE-01 wyprowadzono również sygnał modulacji szerokości impulsu (PWM).

Sposób wykonania pomiarów

Wykonanie pomiarów stacji ładowania może być zrealizowane w połączeniu z każdym miernikiem z rodziny przyrządów wielofunkcyjnych MPI (z uwzględnieniem możliwości i parametrów technicznych danego modelu). Na ich tle wyróżnia się jednak flagowy Sonel MPI-540. Zaprogramowano w nim sekwencje pomiarów automatycznych, dedykowanych do stacji ładowania. Jest to funkcjonalność, dzięki której wykonamy pomiary najszybciej i najsprawniej. Z kolei pełna obsługa stacji trójfazowych sprawia, że unikniemy zbędnego przepinania przewodów przy pomiarze kolejnych faz obwodu.

W połączeniu z ergonomią i łatwością obsługi, powyższe funkcjonalności sprawią, iż adapter EVSE-01 jest doceniony i pożądany wśród pomiarowców.

Marka

Sonel

Sonel S.A. to polski koncern produkujący specjalistyczne przyrządy pomiarowe: mierniki wielofunkcyjne, cęgowe, multimetry, luksomierze, pirometry, lokalizatory przewodów oraz kamery termowizyjne. Sprzęt ma szerokie zastosowanie w przemyśle lekkim i ciężkim, w branży energetycznej, budownictwie oraz telekomunikacji. Firma Sonel S.A., z siedzibą w Świdnicy, istnieje od 1994 roku. Dzięki stałym inwestycjom w badania i innowacje, na chwilę obecną jest to jedna z największych polskich firm produkujących wysokiej jakości artykuły miernicze. W ramach prowadzonej działalności, obok produkcji asortymentu pomiarowego, funkcjonuje także laboratorium badawczo-wzorcujące, posiadające od 2017 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Klienci firmy mogą korzystać z dokonań laboratorium oraz ze specjalistycznego serwisu zakupionego sprzętu. Misją firmy Sonel S.A. jest ciągłe doskonalenie się w zakresie używanych rozwiązań technologicznych. Celem jest produkcja sprzętu mierniczego, który oparty na nowoczesnych technologiach, będzie jednocześnie funkcjonalny w codziennym użytkowaniu. Znamy naszych klientów i staramy się wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, gwarantując najwyższą jakość produktów, profesjonalne szkolenia sprzętowe oraz szybki i sprawny serwis.
  • Jesteśmy największym polskim dystrybutorem firmy Sonel
  • Co najmniej raz w roku organizujemy spotkania techniczno-prezentacyjne dotyczące produktów firmy
logo sonel