Analizator aminokwasów AAA 500 | Ingos

Urządzenie do określania aminokwasów i amin biogennych.

Zapytaj o produkt +

Opis

Może być wykorzystany w dziedzinie badań biochemicznych, badań żywności dla ludzi i zwierząt, diagnostyce medycznej, kontroli leków i surowców przemysłowych.

Więcej informacji i możliwość zamówienia na stronie: Analizator aminokwasów AAA