Analizator parametrów sieci N10 i N10A

Zapytaj o produkt +

Opis

Analizator parametrów sieci N10 i N10A

Miernik parametrów sieci typu N10 i N10A to urządzenie pomiarowe stosowane do pomiaru parametrów sieci energetycznych trójfazowych 3- lub 4-przewodowych w układach symetrycznych i niesymetrycznych. Urządzenie to pozwala na równoczesne do badania, wyświetlenie mierzonych wielkości, harmonicznych do 25-tej dla prądów i napięć, współczynnika zniekształceń harmonicznymi THD.

Urządzenie to zapewnia:

  • kontrolę mocy maksymalnej
  • sterowanie i optymalizację działania urządzeń energoelektrycznych, systemów i instalacji przemysłowych
  • pomiar i wizualizację 46 wielkości energetycznych, minimalnej wartości skutecznej napięcia i prądu, mocy i energii czynnej, biernej i pozornej, współczynników mocy, częstotliwości, mocy czynnych średnich np. 15 minutowych.

Mierni pozwala na mnożenie napięcia i prądu przez zadawane przekładnie napięciowe i prądowe przekładników pomiarowych. Z kolei wskazania mocy i energii uwzględniają wartości zaprogramowanych przekładni. Dodatkową zaletą miernika jest wskazywanie czasu rzeczywistego. Urządzenie to znajduje zastosowanie w komputerowych systemach zarządzania energią, na przykład korzystających z oprogramowania LUMEL 3000.

Marka

Lumel