Aparat do badania wymiany jonowej W9 MKII

Aparat do badania wymiany jonowej montowany na stole. Idealny do celów demonstracyjnych w klasie. Umożliwia prezentację zastosowania żywic jonowymiennych do ciągłego zmiękczania wody lub demineralizacji. Sprzęt jest przeznaczony do pokazywania operacji przemysłowych, takich jak cykle „przełomowe” i regeneracyjne.

 

Zapytaj o produkt +

Opis

Aparat do badania wymiany jonowej W9 MKII

Aparat do badania wymiany jonowej montowany na stole. Idealny do celów demonstracyjnych w klasie. Umożliwia prezentację zastosowania żywic jonowymiennych do ciągłego zmiękczania wody lub demineralizacji. Sprzęt jest przeznaczony do pokazywania operacji przemysłowych, takich jak cykle „przełomowe” i regeneracyjne.

Składa się z dwóch pionowych przezroczystych kolumn zawierających żywice kationowe i anionowe, zamontowanych na ramie nośnej wraz z niezbędnymi pompami, zaworami i czujnikami.

Rozmieszczenie pomp i zaworów elektromagnetycznych umożliwia zmianę konfiguracji przepływu w celu zademonstrowania różnych etapów procesów demineralizacji lub zmiękczania wody. Każdy etap procesu wybierany jest przez operatora za pomocą komputera PC i wyświetlanego na ekranie schematu synoptycznego odpowiedniego etapu.

Przewodnictwo, temperatura i pH wlotu i wylotu kolumn są mierzone za pomocą elektronicznych czujników do rejestracji danych. Aparat jest dostarczany z typową komercyjną żywicą kationową i anionową, ale można użyć innych materiałów jonowymiennych (niedostarczonych), aby można było zmierzyć i porównać ich właściwości, pojemność wymiany itp.

Złącza na obu końcach kolumn umożliwiają łatwy demontaż kolumny w celu konserwacji i ustawienia bez użycia narzędzi. Roztwory regenerujące, testowe i myjące są przechowywane w oddzielnych pojemnikach, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, a ścieki są podawane do zbiornika ścieków w celu prawidłowej utylizacji.

 

Marka

Armfield Limited