Beztlenowy reaktor kolumnowy BE3

BE3 jest samowystarczalnym, wolnostojącym beztlenowym reaktorem kolumnowym o pojemności 9 litrów. Można go skonfigurować jako reaktor ze złożem fluidalnym i reaktorem ze złożem ekspandowanego granulowanego osadu szlamowego (EGSB).

Zapytaj o produkt +

Opis

BE3 jest samowystarczalnym, wolnostojącym beztlenowym reaktorem kolumnowym o pojemności 9 litrów.

Można go skonfigurować jako reaktor ze złożem fluidalnym i reaktorem ze złożem ekspandowanego granulowanego osadu szlamowego (EGSB). Zawiera dzieloną kolumnę grzejną z centralnym kołnierzem do oprzyrządowania, dozowania i pobierania próbek cieczy.

Posiada pompę recyrkulacyjną o wydajności od 0-15 l/min oraz elektroniczny pomiar szybkości recyrkulacji.

Reaktor beztlenowy BE3 składa się z wysokiej, smukłej, cylindrycznej kolumny szklanej podzielonej na dwie sekcje, każda sekcja z płaszczem grzewczym. Na szczycie kolumny trzecia nieogrzewana sekcja zbiera gaz i zapewnia przelew odcieku. Pomiędzy dwiema ogrzewanymi sekcjami znajduje się kolektor, który zapewnia porty do oprzyrządowania, pobierania próbek i dozowania. Zasilanie reaktora zapewnia pompa perystaltyczna o zmiennej prędkości.

Temperaturę zawartości kolumny można kontrolować cyrkulując ciepłą wodę przez płaszcze dwóch dolnych sekcji. Woda podgrzewana jest w zbiorniku grzewczym za pomocą grzałki elektrycznej i rozprowadzana przez pompę recyrkulacyjną za pomocą regulacji PID. Zazwyczaj temperatura reaktora jest ustawiona na 35°C, aby dostosować się do bakterii beztlenowych w surowcu.

Zawartość kolumny może być recyrkulowana z sekcji górnej do sekcji dolnej za pomocą pompy o zmiennej prędkości. Recyrkulację można również wykorzystać do fluidyzacji złoża pożywki (np. pumeksu) służącego do wspomagania wzrostu biomasy. Alternatywnie kolumna może pracować jako reaktor z ekspandowanym granulowanym złożem szlamowym (EGSB) bez napełniania mediami.

Nowatorską cechą nowych reaktorów beztlenowych jest system zbierania gazu. Umożliwia to dokładne mierzenie szybkości emisji gazów w długich okresach czasu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy wytwarzane są bardzo małe ilości gazu, przy zachowaniu niskiego ciśnienia wstecznego w układzie, aby nie hamować uwalniania gazów. Działa poprzez zbieranie znanej objętości gazu nad wodą. Gdy zbiornik jest pełny, gaz jest automatycznie odprowadzany, a woda wymieniana. PLC zlicza liczbę cykli, aby zmierzyć całkowitą objętość gazu i mierzy czas między wyładowaniami, aby obliczyć natężenie przepływu.

Reaktor jest dostarczany wraz z systemem dozowania pH. Składa się on z dwóch pomp perystaltycznych pod kontrolą PLC, stosowanych do dodawania roztworu zasady lub roztworu kwasu do reaktora, w zależności od potrzeb. Użytkownik może zdefiniować zakres wartości pH, które mają być utrzymywane.

Dostępne są miejsca do przechowywania standardowych pięciolitrowych słoików z chemikaliami, co pozwala na wcześniejsze przygotowanie roztworów dozujących i pozostawienie ich na miejscu przez cały proces, minimalizując potrzebę obchodzenia się z potencjalnie szkodliwymi chemikaliami.

Oprócz szybkości i objętości zbierania gazu, dalsze oprzyrządowanie mierzy temperaturę reaktora, pH, temperaturę wody i przepływ recyrkulacji.

Wszystkie te dane mogą być rejestrowane na komputerze PC za pomocą rejestratora danych.

Armfield oferuje urządzenia do edukacji na poziomie uniwersyteckim oraz przemysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem działów R&D. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą producenta.

Marka

Armfield Limited