BM859s Multimetr TRMS(AC+DC), dBm, T1, T2, RS232

Zapytaj o produkt +

Opis

 • DANE TECHNICZNE
   • Cechy szczególne i funkcje specjalne
    • TrueRMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
    • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
    • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
    • Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
    • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
    • MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
    • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
     • impulsów >0,8ms
    • Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
   • POMIARY I DOKŁADNOŚCI
    • Dokładność:
     • +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
    • Współczynnik temperaturowy:
     • nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
   • Test ciągłości
    Zakres min. wykrywalności R [Ω] Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DCpeak [V] Zabezp. ACrms [V]
    20 200 1450 1050
    • Czas odpowiedzi
     • <100us
   • DCV – napięcie stałe
    Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Imp.wej. [Ω] Imp. wej. [F] Zabezpieczenie DCpeak [V] Zabezpieczenie ACrms [V]
    500m 0,01m 0,02 2 10M 80p 1450 1050
    5 0,0001 0,02 2 10M 30p 1450 1050
    50 0,001 0,02 2 10M 30p 1450 1050
    500 0,01 0,04 2 10M 30p 1450 1050
    1000 0,1 0,05 2 10M 30p 1450 1050
   • Napięcie DCV+ACV
    Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Czestotliwość min. [Hz] Częstotliwość max. [Hz] Impedancja wejściowa [Ω] Impedancja wejściowa [F] Zabezpieczenie DCpeak [V] Zabezpieczenie ACrms [V]
    500m 0,01m 1,5 40 20 45 10M 80p 1450 1050
    5 0,0001 1,5 40 20 45 10M 30p 1450 1050
    50 0,001 1,5 40 20 45 10M 30p 1450 1050
    500 0,01 20 45 10M 30p 1450 1050
    1000 0,1 20 45 10M 30p 1450 1050
    500m 0,01m 0,3 20 45 300 10M 80p 1450 1050
    5 0,0001 0,8 20 45 300 10M 30p 1450 1050
    50 0,001 0,8 20 45 300 10M 30p 1450 1050
    500 0,01 0,4 40 45 300 10M 30p 1450 1050
    1000 0,1 0,4 40 45 300 10M 30p 1450 1050
    500m 0,01m 0,3 10 300 5k 10M 80p 1450 1050
    5 0,0001 0,4 40 300 5k 10M 30p 1450 1050
    50 0,001 0,4 40 300 5k 10M 30p 1450 1050
    500 0,01 0,4 40 300 5k 10M 30p 1450 1050
    1000 0,1 0,8 40 300 1k 10M 30p 1450 1050
    500m 0,01m 0,5 20 5k 20k 10M 80p 1450 1050
    5 0,0001 0,8 20 5k 20k 10M 30p 1450 1050
    50 0,001 0,8 20 5k 20k 10M 30p 1450 1050
    500 0,01 0,5 20 5k 20k 10M 30p 1450 1050
    1000 0,1 5k 20k 10M 30p 1450 1050
    500m 0,01m 2,0 40 20k 100k 10M 80p 1450 1050
    5 0,0001 4,0 40 20k 100k 10M 30p 1450 1050
    50 0,001 4,0 40 20k 100k 10M 30p 1450 1050
    500 0,01 20k 100k 10M 30p 1450 1050
    1000 0,1 20k 100k 10M 30p 1450 1050
    • Współczynnik szczytu:
     • CF<10:1 w pełnej skali
     • CF<5:1 w pełnej skali
     • Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr
    • CMRR – Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
     • 80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
   • DCA – prąd stały
    Zakres [A] Rozdzielczość [A] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Spadek U [V/A] Bezpiecznik [V] Bezpiecznik [A]
    500u 0,01u 0,15 20 150 1000 0,44
    5000u 0,1u 0,1 20 150 1000 0,44
    50m 0,001m 0,15 10 3,3 1000 0,44
    500m 0,01m 0,1 20 3,3 1000 0,44
    5 0,0001 0,5 10 0,045 1000 11
    10 0,001 0,5 20 0,045 1000 11
     • 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
   • Prąd DCA+ACA
    Zakres [A] Rozdzielczość [A] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Czestotliwość min. [Hz] Czestotliwość max. [Hz] Spadek U [V/A] Bezpiecznik [V] Bezpiecznik [A]
    500u 0,01u 0,5 50 50 60 150 1000 0,44
    5000u 0,1u 0,5 50 50 60 150 1000 0,44
    50m 0,001m 0,5 50 50 60 3,3 1000 0,44
    500m 0,01m 0,5 50 50 60 3,3 1000 0,44
    5 0,0001 0,5 50 50 60 0,045 1000 11
    10 0,001 0,5 50 50 60 0,045 1000 11
    500u 0,01u 0,7 50 40 1k 150 1000 0,44
    5000u 0,1u 0,7 50 40 1k 150 1000 0,44
    50m 0,001m 0,7 50 40 1k 3,3 1000 0,44
    500m 0,01m 0,7 50 40 1k 3,3 1000 0,44
    5 0,0001 0,7 50 40 1k 0,045 1000 11
    10 0,001 0,7 50 40 1k 0,045 1000 11
    500u 0,01u 2,0 50 1k 10k 150 1000 0,44
    5000u 0,1u 2,0 50 1k 10k 150 1000 0,44
    50m 0,001m 2,0 50 1k 10k 3,3 1000 0,44
    500m 0,01m 2,0 50 1k 10k 3,3 1000 0,44
    5 0,0001 1k 10k 0,045 1000 11
    10 0,001 1k 10k 0,045 1000 11
    • Współczynnik szczytu:
     • CF<10:1 w pełnej skali
     • CF<5:1 w pełnej skali
     • 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 sekund
   • Rezystancja
    Zakres [Ω] Rozdzielczość [Ω] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Napięcie rozwartego obwodu [V] Zabezpieczenie DCpeak [V] Zabezpieczenie ACrms [V]
    500 0,01 0,07 10 3 1450 1050
    5k 0,0001k 0,07 2 1,3 1450 1050
    50k 0,001k 0,07 2 1,3 1450 1050
    500k 0,01k 0,07 2 1,3 1450 1050
    5M 0,0001M 0,2 6 1,3 1450 1050
    50M 0,001M 2,0 6 1,3 1450 1050
   • Pojemność
    Zakres [F] Rozdzielczość [F] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Zabezpieczenie DCpeak [V] Zabezpieczenie ACrms [V]
    50n 0,001n 0,8 3 1450 1050
    500n 0,01n 0,8 3 1450 1050
    5u 0,0001u 1,0 3 1450 1050
    50u 0,001u 2,0 3 1450 1050
    500u 0,01u 3,5 5 1450 1050
    9999u 0,1u 5,5 5 1450 1050
     • Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
   • Częstotliwość
    Zakres [Hz] Dokładność Czułość Funkcja
    5-2M 0,002%+4c 2,5V (prostokąt) Logic
    10-200k 0,002%+4c 100mV 500mV
    10-200k 0,002%+4c 1V 5V
    10-100k 0,002%+4c 10V 50V
    10-100k 0,002%+4c 100V 500V
    10-10k 0,002%+4c 900V 1000V
   • Temperatura
    Wartość min [°C] Wartość max [°C] Dokładność [%] Dokładność [°C] Zabezpieczenia DCpeak [V] Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
    -50 1000 0,3 1 1450 1050
     • Funkcja pomiaru różnicy temperatur
    • Dokładność nie uwzględnia dokładności termopary
   • Wypełnienie impulsu
    Zakres [%] Dokładność Częstotliwość [Hz]
    0,1-99,9 3c/kHz+2c 5-500k
    • Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
     • przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms
   • Test diod
    Napięcie rozwartego obwodu (DC) Prąd pomiarowy Zakres Rozdzielczość Dokładność
    3,5V 0,4mA 0-5V 0,0001 1,0%+1c
    • Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
     • przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms
   • Test pętli prądowej
    Zakres [A] Zakres [%] Dokładność
    4-20m 0-100 25c
   • dBm
    Zakres Dokładność Wybór impedancji
    -11,76dBm-54,25dBm 0,25dB+2c 4-1200
    • Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
     • przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms
    • Wybór impedancji
     • 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω

Marka

Brymen