Dynamika płynów – Zestawy edukacyjne Seria F | Armfield

Zestaw do nauki dynamiki płynów Armfield.

Zapytaj o produkt +

Opis

Zestaw ten obejmuje pełny zakres programowy – dla płynów w ruchu w inżynierii chemicznej, mechanicznej i inżynierii budownictwa.
Materiały edukacyjne koncentrują się na różnych właściwościach płynu – prędkości, ciśnieniu, prawie zachowania masy, energii i pędzie.

Dostępne produkty

Stanowisko do podstawowej hydrauliki – F1-10

(Dopasowane fabrycznie, pokazana opcja cyfrowego przepływomierza)
Stoisko hydrauliki jest wykonane z lekkiego, odpornego na korozję tworzywa sztucznego i jest zamontowane na kołach w celu zapewnienia mobilności. Blat zawiera następujące elementy:
Oprogramowanie Mechaniki płynów F1-aBASIC (dodatkowa opcja)
Kanał otwarty z bocznymi kanałami są dostarczane jako standard w celu wsparcia badanego akcesorium
Zanurzona pompa odśrodkowa
Zbiornik ściekowy
Łącznik rurowy szybkozwalniający do szybkiej wymiany akcesoriów bez użycia narzędzi
Wolumetryczny zbiornik pomiarowy jest stopniowany, aby pomieścić niskie lub wysokie natężenia przepływu
Opcjonalnie dostępny jest cyfrowy przepływomierz
Demonstracja twierdzenia Bernoulli’ego – F1-15


To urządzenie ilustruje okoliczności, w których można zastosować twierdzenie Bernoulliego. Również osobno, dlaczego w innych okolicznościach twierdzenie podaje niewłaściwy opis zachowania cieczy
Wpływ strumienia – F1-16

Woda jest odprowadzana pionowo przez kryzę, aby uderzyć w cel zamocowany na trzonie, który rozciąga się przez pokrywę. Ciężar własny ruchomych części jest równoważny przez sprężynę naciskową. Siła pionowa wywierana na płytkę docelową jest mierzona poprzez dodanie obciążników dostarczonych do szalki.
Kryza i przepływ swobodny F1-17

Stały zbiornik ciśnienia jest utrzymywany za pomocą wody ze stanowiska hydrauliki. Dysza (3 lub 6mm) jest zamontowana u podstawy tego zbiornika, zapewniając równą powierzchnię wewnętrzną. Trajektoria strumienia jest mapowana za pomocą 8-punktowych wskaźników w celu ustalenia współczynnika rozładowania.
Zwolnienie kryzy – F1-17a

Akcesorium zwalniające kryzę umożliwia pełną analizę przepływu przez różne dysze w zakresie prędkości przepływu.
W zestawie:
Siedem płytek kryzy
Cylindryczny przezroczysty zbiornik akrylowy z otworem zamocowanym w podstawie
Nośnik (umożliwia dokładne ustawienie rurki Pitot’a w dowolnym miejscu strumienia)
Mikrometr drutowy (służy do dokładnego pomiaru średnicy kryzy i średnicy żyły skurczowej, a tym samym określenia współczynnika skurczu)
Straty energii w rurach F1-18

Jednostka składa się z pionowej rury pomiarowej z boku urządzenia, którą można zasilać bezpośrednio ze źródła hydraulicznego lub alternatywnie ze zintegrowanego stałego zbiornika ciśnienia powyżej.Te z kolei zapewniają wysokie lub niskie prędkości przepływu, które mogą być kontrolowane przez zawór na końcu zwalniającym rury pomiarowej. Manometry służą do pomiaru strat ciśnienia. W przypadku dużych różnic ciśnień zalecamy cyfrowe mierniki ciśnienia H12-8 Armfield. Ponadto w urządzeniu zamontowany jest manometr wody pod ciśnieniem do małych różnic ciśnień
Stanowisko demonstracyjne Osborne’a Reynolds’a – F1-20

Zbiornik ciśnieniowy zawierający nieruchome nośniki zapewnia stały przepływ wody przez wejście Bellmouth’a do rury wizualizującej przepływ. Przepływ przez tę rurę jest regulowany za pomocą zaworu sterującego na końcówce zwalniającej. Natężenie przepływu można zmierzyć za pomocą zbiornika wolumetrycznego (lub cylindra pomiarowego) stanowiska hydraulicznego. Można zatem określić prędkość, aby umożliwić obliczenie liczby Reynolds’a.
Urządzenie Osborne’a Reynolds’a – F5

Sprzęt ten umożliwia pełne przestudiowanie klasycznych eksperymentów przeprowadzonych przez profesora Osborne’a Reynolds’a dotyczących przepływu laminarnego i turbulentnego. Ze szczególną uwagą na warunki wejściowe, uczeń ma pewność co do powtarzalności wyników.
Urządzenie demonstrujące miernik przepływu – F1-21

Jest ono zaprojektowane, aby wprowadzić studentów do trzech typów mierników przepływu:uMiernik Venturi’egouPrzepływomierz o zmiennej powierzchni (rotametr)uPłytka kryzy u8 króćców ciśnieniowych jest podłączonych i wyświetlanych na manometrze w celu wizualizacji ciśnienia
Straty energii w kolankach oraz kształtkach – F1-22

To akcesorium pozwala na wykazanie strat na różnych zgięciach, nagły skurz, nagłe powiększenie oraz typowy zawór sterujący.uKolano ukośne - 90° - łuki gładkie (duży i mały promień)uNagły skurcz i powiększenieuW pełni oprzyrządowany z króccami do pomiaru ciśnienia przed i za urządzeniem u12 rurek z manometrwami wody, zamontowanych na ramie do wizualizacji profili spadku ciśnienia
Swobodny i wymuszony wir – F1-23

To urządzenie jest przeznaczone do wytwarzania i pomiaru właściwości wirów swobodnych i wymuszonych
Siłownik hydrauliczny – F1-24

Jeśli płynąca woda zostanie nagle zatrzymana w długiej rurze, nastąpi zjawisko zwane młotem wodnym, które wytwarza falę ciśnieniową, która przemieszcza się wzdłuż rury. Ta zasada jest stosowana w siłowniku hydraulicznym do pompowania wody
Urządzenie do demonstracji kawitacji – F1-28

Sprzęt ten pokazuje uczniom wizualnie, słyszalnie i numerycznie, zjawisko kawitacji i jego związek z prężnością pary cieczy
Urządzenie demonstrujące działanie rurki Pitot’a – F1-33

Zaprojektowane w celu zademonstrowania działania i charakterystyki rurki statycznej Pitot’a, która służy do określania prędkości płynu poprzez pomiar różnicy między całkowitą wysokością, a statyczną wysokością wody przepływającej wewnątrz rury za pomocą manometr
Akcesorium imitujące sieć rur – C11-MkII

Specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić badanie szerokiego zakresu różnych sieci rurociągów.
W zestawie:
Sieć rur zamontowana na wolnostojącej ramie nośnej
Przeźroczyste akrylowe rury testowe o długości 0,7m
Średnice wewnętrzne; 1x6mm, 2x9mm, 1x10mm, 1x14mm
110 zaworów odcinających
Ręczny elektroniczny miernik ciśnienia z samouszczelniającymi się szybkozłączami
Pomiary tarcia płynów – C6-MkII

Za pomocą tego urządzenia można w pełni zbadać stratę ciśnienia spowodowaną tarciem płynu w prostych rurach oraz wpływ prędkości płynu, średnicy rury i chropowatości powierzchni.Kompletny układ umożliwia badanie zjawiska związanego z nieściśliwym przepływem płynu w rurach.• Dostępne jest oprogramowanie edukacyjne ArmSoft do pomiaru tarcia płynów.• Dostępne akcesorium do rejestrowania danyc
Aparatura do przepięć rur i młotów wodnych – C7-MkII

Specjalnie zaprojektowany do wytwarzania i pomiaru fal uderzeniowych związanych ze zjawiskiem młota wodnego. Można zbadać korelację między rzeczywistymi, a teoretycznymi falami uderzeniowymi, a także określić prędkość dźwięku w rurze. Można również zbadać charakterystykę wału przepięciowego
Kompleksowa demonstracja przepływomierza – C9


Niezależne urządzenie do wykazania właściwości przepływomierzy używanych do pomiaru przepływu wody przez rury lub otwarte kanały. Możliwość skonfigurowania z 14 akcesoriami:Miernik prądu, wielostrumień inferencyjny, rynna Washington’a, spiralny obrotowy szczelinomierz bocznikowy, rynna „H”, elektromagnetyczna rurka Pitot’a, crump weir, wolumetryczny tłok obrotowy, kryza, Broad-crested weir, klapa obrotowa, Venturi (zwężka)

Marka

Armfield

Brytyjska firma Armfield Limited jest jednym z wiodących światowych producentów dziedzinie projektowania i produkcji zestawów i urządzeń dla edukacji oraz aparatury dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i działów naukowo-badawczych. Systemy dla edukacji i przemysłu marki Armfield wykorzystywane są przez wiele wiodących światowych korporacji. Urządzenia te umożliwiają działom badawczym i projektowym firm przeniesienie pełnowymiarowych procesów produkcji przemysłowej do wersji mikro - laboratoryjnej, która pozwala na przeprowadzenie testów, stworzenie limitowanych serii produktów, czy prowadzenie produkcji na cele badań i rozwoju. Dział aparatury edukacyjnej Armfield funkcjonuje od 1963 roku, a sama firma istnieje na rynku już od ponad 130 lat. Dział edukacyjny projektuje i produkuje urządzenia do edukacji inżynierskiej i badań. Aparatura i systemy edukacyjne Armfield wykorzystywane są przez uniwersytety, uczelnie, szkoły, ośrodki badawcze i centra szkoleniowe na całym świecie. Urządzenia Armfield słyną z innowacyjnych projektów oraz najwyższego poziomu jakości w branży. Portfolio produktów Armfield obejmuje wszystkie główne dziedziny inżynierii i stale rozwija się, zgodnie z rosnącymi wymaganiami edukacji inżynierskiej.