Goniometry i tensjometry: badanie powierzchni | KRÜSS

KRÜSS Surface Science – nauka o powierzchni. Mierniki renomowanego niemieckiego producenta można wykorzystać do precyzyjnych pomiarów.

Zapytaj o produkt +

Opis

Aparaturę można wykorzystać do nauki pomiarów, zapoznania studentów z aparaturą, do eksperymentów w celu pomiaru konkretnych wartości.

Modele dostępne w ofercie

Goniometr DSA100 KRÜSSZautomatyzowany system pomiarowy pozwalający na wyznaczanie kąta zwilżania, swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych oraz napięcia powierzchniowego / międzyfazowego cieczy. Umożliwia kompleksową analizę substancji stałych i cieczy.

Więcej na stronie: Oferta Merazet - Goniometr DSA100 KRÜSS
Goniometr DSA30 KRÜSSUrządzenie do analizy kształtu kropli. Umożliwia analizę kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego cieczy (metoda kropli zawieszonej – Pendant Drop) oraz swobodnej energii powierzchniowej (SFE).

Więcej na stronie: Oferta Merazet - Goniometr DSA30 KRÜSS
Goniometr DSA25 KRÜSSNarzędzie do analizy kształtu kropli i napięcia powierzchniowego (metodą kropli zawieszonej – Pendant Drop). Służy do analizy procesów: zwilżania i adhezji (na granicy faz ciecz/ciało stałe) oraz pomiaru swobodnej energii powierzchniowej (SFE).

Więcej na stronie: Oferta Merazet - Goniometr DSA25 KRÜSS
Goniometr przenośny MSA KRÜSSPrzenośny analizator kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej (SFE) metodami: Owens-Wendt-Rabel-Kaelble, Wu, Zisman, Fowkes oraz van Oss & Good.

Więcej na stronie: Oferta Merazet - Goniometr przenośny MSA KRÜSS
Tensjometr BPT Mobile KRÜSSNiezawodne, szybkie i łatwe w użytkowaniu narzędzie do kontroli zawartości środka czyszczącego lub środka zwilżającego w kąpieli.

Więcej na stronie: Oferta Merazet - Tensjometr BPT Mobile KRÜSS
Tensjometr K20 KRÜSSPółautomatyczne, solidne narzędzie do precyzyjnego pomiaru napięcia powierzchniowego i napięcia międzyfazowego. Zastosowanie pierścienia i płytki jako głównych metod tensjometrycznych pozwala na uzyskanie wiarygodnych pomiarów przy rutynowych kontrolach jakości roztworów surfaktantów i procesów międzyfazowych.

Więcej na stronie: Oferta Merazet - Tensjometr K20 KRÜSS
Tensjometr K100 KRÜSSProcesorowy tensjometr do precyzyjnego i automatycznego pomiaru napięcia powierzchniowego, napięcia międzyfazowego, krytycznego stężenia micelizacji CMC oraz kąta zwilżania ciał stałych, włókien i proszków.

Więcej na stronie: Tensjometr K100 KRÜSS
Tensjometr BP100 KRÜSSNarzędzie do analizy dynamicznego napięcia powierzchniowego – zwilżalność i formowanie kropli w „szybkich” procesach, takich jak: natryskiwanie, powlekanie, drukowanie i czyszczenie. Działa w ramach w pełni zautomatyzowanego procesu pomiarowego i używany jest do opracowania, doboru i dozowania środków powierzchniowo czynnych.

Więcej na stronie: Tensjometr BP100 KRÜSS
Tensjometr DVT50 KRÜSSTo urządzenie do analizy napięcia powierzchniowego emulsji w warunkach dynamicznych. Pozwala na zmierzenie prędkość wpływu emulgatorów i zmniejszenia napięcia międzyfazowego.

Więcej na stronie: Więcej na stronie: Tensjometr DVT50 KRÜSS
Tensjometr SDT KRÜSSNarzędzie to służy do pomiaru napięcia międzyfazowego w bardzo szerokim zakresie, z użyciem uproszczonej metody wymiany próbek. Tensjometr ten jest niezawodny w działach kontroli jakości do badaniu rozwoju emulsji i środków powierzchniowo czynnych.

Więcej na stronie: Więcej na stronie: Tensjometr SDT KRÜSS
Tensjometr K6 KRÜSSRęczny tensjometr do podstawowych pomiarów napięcia powierzchniowego i międzyfazowego metodą pierścieniową. Umożliwia szybkie i dokładne pomiary dla roztworów środków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników.

Więcej na stronie: Merazet Tensjometr K6 KRÜSS

Pełna oferta goniometrów na merazet.pl

Kompleksową ofertę goniometrów, tensjometrów i aparatury pomiarowej wraz z cenami znajdziesz na naszej głównej stronie merazet.pl