Kompletny zestaw do badania 1,5 kW silnika asynchronicznego oraz trójfazowego generatora PACK-AC2

Zapytaj o produkt +

Opis

PACK-AC2 (zasilacz + akcesoria) może być wykorzystany do badania 1500W silnika asynchronicznego. Wyznaczony przez 1500W trójfazowy alternator, właściwości dobrano na podstawie pomiarów wykonywanych przez różne urządzenia zarówno analogowe jak i cyfrowe.

BADANIE ASYNCHRONICZNEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

 • • Badanie połączeń gwiazda/delta silnika asynchronicznego
  • Zapoznanie się z połączeniami kablowymi.
  • Pomiary i porównania różnych wartości napięcia i prądu w zależności od wybranego typu połączenia.
 • • Badanie metody „dwóch mocy”
  • Zapoznanie się z połączeniami kablowymi.
  • Pomiary mocy P1/P2.
  • Obliczenie całkowitej mocy pobieranje przez silnik
 • Badanie pracy silnika bez obciążenia, z obciążeniem i przeciążonego , używając trójfazowego
  1500W alternatora

  • Teoretyczne przypomnienia wzorów matematycznych dotyczących asynchronicznego
   silnika indukcyjnego.
  • Zapoznanie się z połączeniami kablowymi między silnikiem a urządzeniami pomiarowymi
  • Obliczenie elektrycznych i mechanicznych wielkości charakteryzujących silnik na podstawie
   jego tabliczki znamionowej
   aPrędkość synchroniczna a L iczba par biegunów silnika
   aPoślizg a
   aPobór mocy a
   aMoc bierna a
   Moment obrotowy
   Wydajność
   Moc pozorna
  • Utworzenie tabeli zawierającej obliczenia i pomiary wartości elektrycznych i
   mechanicznych dla różnych obciążeń silnika
   aPobór prądu aP obór mocy
   aPrędkość obrotowa
   aMoment obrotowy
   aMoc pozorna
   aPoślizg
   a Mocy użyteczna
   a Współczynnik mocy
   a Moc bierna
   a Wydajność
  • Porównanie teoretycznych obilczeń z wartościami otrzymanymi podczas badania silnika
  • Wykreślenie krzywych na podstawie pomiarów mechanicznych, takich jak:
   aMoment obrotowy w funkcji mocy użytecznej*
   aWydajność w funkcji mocy użytecznej*
   aPrąd w funkcji mocy użytecznej*
   aPrędkość obrotowa w funkcji mocy użytecznej*
   aPoślizg w funkcji mocy użytecznej*
   * albo inej zmiennej.

 

Marka

Langlois

Langlois specjalizuje się w produkcji pomocy technodydaktycznych dla szkolnictwa zawodowego oraz wyższych uczelni technicznych. Francuska firma.