Kompletny zestaw do badania 1,5 kW silnika asynchronicznego z monitorowaniem na PC PACK-AC1

Zapytaj o produkt +

Opis

Zestaw PACK-AC1 (zasilacz + akcesoria) może być stosowany do badania zwartego obwodu 220/400V 1500W,trójfazowego asynchronicznego silnika indukcyjnego ze zwartym wirnikiem. Podczas wykonywania poszczegółnych pomiarów właściwości mechaniczne
obciążenia mogą być monitorowane na komputerze

 • Badanie połączenia gwiazda/trójkąt silnika asynchronicznego
 • Zapoznanie się z połączeniami kablowymi
 • Pomiary i porównania różnych wartości napięcia i natężenia prądu. w zależności od wybranego typu połączenia.
 • Pomiar właściwości na komputerze.
 • Badanie działania silnika sterowanego przez regulator prędkości (przetwornicę częstotliwości)
 • Zapoznanie się z połączeniami kablowymi między silnikiem a regulatorem
 • Dostosowanie ustawień regulatora prędkość.
 • Dostosowanie ustawień przyspieszania i zwalniania obrotów silnika
 • Pomiar na komputerze właściwości prędkości obrotowej w funkcji czasu.
 • Badanie pracy silnika bez obciążenia, z obciążeniem i przeciążonego, używając trójfazowego zasilacza 230/400V.
 • Teoretyczne przypomnienia wzorów matematycznych dotyczących asynchronicznego silnika indukcyjnego
 • Zapoznanie się z połączeniami kablowymi między silnikiem a urządzeniami pomiarowymi i monitorującymi.
 • Obliczenie elektrycznych i mechanicznych wielkości silnika na podstawie jego tabliczki znamionowej.

 

 • Prędkość synchroniczna
 • Liczba par biegunów
 • Poślizg
 • Pobór mocy
 • Wydajność
 • Moc bierna
 • Moc pozorna
 • Utworzenie tabeli zawierającej obliczenia i pomiary wartości elektrycznych i mechanicznych dla różnych obciążeń silnika:
 • Pobór prądu
 • Pobór mocy
 • Prędkość obrotowa
 • Moc użyteczna
 • Moment obrotowy silnika
 • Współczynnik mocy
 • Moc pozorna
 • Moc bierna
 • Poślizg
 • Wydajność
 • Monitoring na PC i uwagi na temat różnych krzywych obciążenia silnika
 • Porównanie teoretycznych obliczeń z wartościami otrzymanymi podczas badania silnika
 • Wykreślenie krzywych na podstawie pomiarów mechanicznych, takich jak:
 • Moment w funkcji prędkości (albo innej zmiennej)
 • Moment w funkcji mocy użytecznej (albo innej zmiennej)
 • Wydajność w funkcji mocy użytecznej (albo innej zmiennej)
 • Moc bierna w funkcji mocy użytecznej (albo innej zmiennej)
 • Prąd w funkcji mocy użytecznej (albo innej zmiennej)
 • Współczynnik mocy w funkcji mocy użytecznej (albo innej zmiennej)
 • Prędkość obrotowa w funkcji mocy użytecznej (albo innej zmiennej)
 • Poślizg w funkcji mocy użytecznej (albo innej zmiennej)

Marka

Langlois

Langlois specjalizuje się w produkcji pomocy technodydaktycznych dla szkolnictwa zawodowego oraz wyższych uczelni technicznych. Francuska firma.