Kompletny zestaw do badania 1,5 kW silnika prądu stałego PACK-DC1

Zapytaj o produkt +

Opis

Zestaw PACK-DC1 może być używany do badania silnika DC .

• Badanie schematów połączeń ze wzbudzeniem bocznikowymi i wzbudzeniem
obcym (niezależnym)
– Zapoznanie się z połączeniami kablowymi silnika w zależności od wybranego
typu wzbudzenia.
– Pomiary i porównanie różnych poborów mocy oraz wartości napięcia i prądu
w zależności od wybranego rodzaju wzbudzenia.
• Metoda obliczeniowa stosowana do określenia wartości rezystancji:
– rozruchowej
– wzbudzenia
• Pomiary i porównanie różnych poborów mocy oraz wartości napięcia i prądu w zależności
od wybranego rodzaju wzbudzenia. Badanie pracy silnika bez obciążenie, obciążonego i
przeciążonego przy wzbudzeniu obcym(niezależnym) i wzbudzeniu bocznikowym:
– Teoretyczne przypomnienia wzorów matematycznych dotyczących silnika DC.
– Zapoznanie się z połączeniami kablowymi między silnikiem a urządzeniami pomiarowymi.
-Stworzenie tabeli zawierającej pomiary i obliczenia wielkości mechanicznych i elektrycznych dla różnych obciążeń silnika.

Pobór prądu stojana/wirnika
Pobór mocy stojana/wirnika
Prędkość obrotowa
Moc użyteczna
Moment obrotwy silnika
Siła elektromotoryczna
Wydajność

• Wykreślenie zależności na podstawie pomiarów, takich jak
– Prędkośc obrotowa w funkcji prądu stojana
– Wydajnośc w funkcji prądu wirnika
– Moment obrotowy w funkcji prądu wirnika
– Pobór mocy w funkcjiiprądu wirnika
• Analiza rezultatów i wnioski.

Zasilanie z dwóch niezależnych wyjść w zakresie od 0 do 220
V DC zasila twornik i stojan silnika
Opornik rozruchowy służy do uruchamiania silnika bez
skoków i ochrony przed nadmierną prędkością.
Hamulce obciążają silnik z wartości pomiędzy 0 a 125%
obciążenia znamionowego. Czujnik momentu obrotowego
(bezszczotkowy, nie wymaga konserwacji) obrazuje
dynamiczny moment obrotowy. Tachogenerator DC generuje
sygnał (10V/1000 T/min) prędkości
Różne urządzenia pomiarowe mogą być stosowane do
kontroli obciążenia silnika.

ref. PACK-DC1
DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W WERSJI 300W. PROSIMY O KONTAKT.

Marka

Langlois

Langlois specjalizuje się w produkcji pomocy technodydaktycznych dla szkolnictwa zawodowego oraz wyższych uczelni technicznych. Francuska firma.