Laboratoryjny tester akumulatorów HIOKI BT3564

Zapytaj o produkt +

Opis

BT3564 – laboratoryjny tester akumulatorów

 • Specjalizowany do testowania akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych
 • Pomiar czteroprzewodowy (metoda pomiaru sygnałem przemiennym o częstotliwości 1 kHz ± 0,2 Hz)
 • Jednoczesny pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia akumulatorów (funkcje: ΩV/Ω/V)
 • Pomiar rezystancji wewnętrznej:
  • podzakresy pomiarowe: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3000 Ω
  • maksymalna wartość wyświetlana: 3,1000 mΩ/31,000 mΩ/310,00 mΩ/3,1000 Ω/31,000 Ω/310,00 Ω/3100,0 Ω
  • rozdzielczość wskazania: 0,1 μΩ/1 μΩ/10 μΩ/100 μΩ/1 mΩ/1 mΩ/10 mΩ/100 mΩ
  • prąd pomiarowy: 100 mA/100 mA/10 mA/1 mA/100 μA/10 μA/10 μA
  • częstotliwość pomiarowa: 1 kHz ± 0,2 Hz – dokładność pomiaru: ±0,5% w.w. ± 10 cyfr (na podzakresie 3 mΩ, ±0,5% w.w. ± 5 cyfr na pozostałych podzakresach
 • Pomiar napięcia stałego:
  • podzakresy pomiarowe: 10 V/100 V/1000 V
  • maksymalna wartość wyświetlana: ±9,99999 V/±99,999 V/±1100,0 V
  • rozdzielczość wskazania: 10 μV/100 μA/ 1mV (od 0,000 V~999,999 V) 10 mV (od 1000,00 V do 1100,00 V)
  • dokładność pomiaru: ±0,01% w.w. ± 0,03 mV/±0,01% w.w. ± 0,3 mV/±0,01% w.w. ± 3 mV
  • rezystancja wejściowa: 5 MΩ
 • Maksymalne napięcie wejściowe:
  • ±1000 V DC – znamionowe napięcie wejściowe
  • ±1000 V DC maksymalne napięcie znamionowe do masy
 • Funkcja redukcji wyładowań iskrowych (zwiększa bezpieczeństwo, ograniczając prąd płynący w momencie kontaktu sond pomiarowych z zaciskami akumulatora)
 • Wybór jednej z trzech szybkości próbkowania: FAST (pomiar szybki), MEDIUM (pomiar z szybkością średnią), SLOW (pomiar wolny)
  • czas próbkowania rezystancji wewnętrznej (funkcja Ω) w trybach FAST/MEDIUM/SLOW: 12 ms/42 ms/276 ms
  • czas próbkowania napięcia (funkcja V) w trybach FAST/MEDIUM/SLOW: 16 ms/46 ms/281 ms
  • czas próbkowania (funkcja ΩV) w trybach FAST/MEDIUM/SLOW: 28 ms/88 ms/384 ms
 • Czas odpowiedzi: 700 ms dla pomiarów
 • Zerowanie: w zakresie 1000 cyfr (dla rezystancji i napięcia)
 • Funkcja uśredniania: służy do uzyskania stabilnych wskazań po wybraniu liczby uśrednień (od 2 do 16 pomiarów)
 • Czas opóźnienia pomiaru: od 0 do 9,999 s)
 • Komparator
  • Oceny Hi/IN/Lo (możliwość oceny jednocześnie rezystancji i napięcia)
  • Decyzje PASS/FAIL (dobry/zły): obliczanie stanu funkcji logicznej AND z wyników pomiaru rezystancji i napięcia i wyprowadzanie wyniku decyzji przez interfejs EXT I/O)
 • Wykrywanie błędu pomiaru (wykrywanie złego styku lub faktu odłączenia sondy pomiarowej)
 • Kalibracja własna
 • Blokada elementów obsługowych płyty przedniej (key-lock)
 • Ustawianie częstotliwości zasilania
 • Resetowanie
 • Pamięć 400 pomiarów
 • Pamięć 126 nastaw konfiguracyjnych
  • funkcja pomiarowa, podzakres pomiarowy rezystancji, podzakres pomiarowy napięcia, ustawienie automatycznej zmiany podzakresu pomiarowego. dane ustawień zerowania, szybkość próbkowania, źródło wyzwalania, ustawienie opóźnienia, ustawienia uśredniania i komparatora, ustawienie obliczenia statystycznego, przełączanie trybu wyświetlania, blokada przycisków
 • Obliczenia statystyczne
  • całkowita liczba danych, liczba ważnych danych, wartości maksymalna, minimalna i średnia, odchylenie standardowe, odchylenie standardowe populacji, indeksy zdolności procesu (Cp, CpK)
 • Wyzwalanie pomiaru: wewnętrzne i zewnętrzne
 • Interfejsy: RS-232C, GPIB, EXT I/O, wyjście analogowe
 • Parametry wyjścia analogowego:
  • wartość wyprowadzana: zmierzona rezystancja (wartość wyświetlana)
  • napięcie wyprowadzane: od 0 V DC do 3,1 V DC
 • Wyprowadzanie zmierzonej wartości: przez interfejs RS-232C po doprowadzeniu wyzwalania
 • Akcesoria w wyposażeniu standardowym (fabrycznym): przewód zasilania, instrukcja obsługi, instrukcja zawierająca wskazówki na temat środków ostrożności, które należy zachować przy użytkowaniu przyrządu
 • Opcjonalne przewody pomiarowe L2110 o nowej konstrukcji przystosowanej do testowania akumulatorów wysokonapięciowych
 • Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy: od 10 °C do 40 °C, ≤ 80%
 • Zakres temperatur i wilgotności względnych składowania: od 10 °C do 50 °C, ≤ 80%
 • Warunki pracy, pomieszczenia zamknięte, poniżej 2000 m n.p.m.
 • Zasilanie: od 100 do 240 V AC (50/60 Hz), 30 VA
 • Bezpieczeństwo obsługi: EN61010, EMC61326 klasa A
 • Wymiary, masa: ok. 215 x 80 x 329 [mm], ok. 2,6 kg

Marka

Hioki