Maszyny elektryczne | Kurs COM3LAB | Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Jeden z kursów zestawy walizkowego COM3LAB poświęcony zagadnieniom elektrotechniki maszyn elektrycznych

Tematy lekcji:

 • Siły w polu magnetycznym
 • Pomiar siły Lorentza
 • Napędy
 • Charakterystyka prędkości obrotowej silnika
 • System testowania maszyn
 • Maszyny DC
 • Prędkość i napięcie indukowane w maszynach DC
 • Moment obrotowy i napięcie twornika w maszynach DC
 • Moment obrotowy i napięcie wzbudzenia w maszynach DC
 • Maszyny DC z zewnętrznym wzbudzeniem
 • Odwracalny kierunek
 • Charakterystyka przy zmiennym napięciu twornika
 • Charakterystyka przy zmiennym napięciu wzbudzenia
 • Bocznikowe maszyny DC
 • Charakterystyka przy zmiennym napięciu roboczym
 • Szeregowo nawijany prąd stały w maszynach
 • Odwrócenie kierunku za pomocą prądu stałego w maszynach
 • Charakterystyka przy zmiennym napięciu roboczym
 • Praca generatora prądu stałego maszyn
 • Napęd i generator z obciążeniem rezystancyjnym
 • Moc generatora
 • Maszyny z wirującym polem (trójfazowe)
 • Uzwojenia trójfazowe
 • Wirujące pola
 • Kierunek obrotów z okresową zamianą przewodów fazowych
 • Kierunek obrotów przy zamianie przewodów fazowych
 • Napięcie i prąd w obwodach gwiazdy (Y)
 • Napięcie i prąd w obwodach trójkąta
 • Opór w uzwojeniu stojana
 • Reakcja AC meandrowa
 • Maszyny synchroniczne
 • Równoważny schemat obwodu dla maszyn synchronicznych i sposób ich wykorzystania
 • Maszyny synchroniczne wzbudzane trwale
 • Działanie krokowe maszyn synchronicznych
 • Określenie położenia wirnika w układzie gwiazdy
 • Określenie położenia wirnika w układzie trójkąta
 • Maszyna synchroniczna ze zmienną prędkością (rozruch)
 • Pomiar prędkości
 • Ustawienie prędkości za pomocą przemiennika częstotliwości
 • Maszyny asynchroniczne
 • Schematy blokowe i schematy obwodów zastępczych dla maszyn asynchronicznych
 • Określenie poślizgu
 • Rozruch gwiazda-trójkąt
 • Pomiar momentu obrotowego i prądów liniowych podczas rozruchu
 • Zmiana kierunku maszyn asynchronicznych
 • Rejestracja charakterystyki momentu obrotowego dla maszyn asynchronicznych
 • Napędy trójfazowe
 • Zmiana prędkości maszyn asynchronicznych
 • Jak prędkość zależy od poślizgu
 • Silniki krokowe
 • Pełna obsługa
 • Praca w pół kroku
 • Zmiana kierunku pracy silnika krokowegoCOM3LAB

Zestaw Com3lab to edukacja, która łączy praktykę z teorią. Wiedza sprawdzana jest za pomocą testów po zakończeniu danego etapu kursu praktycznego i teoretycznego. Wbudowane multimetry, zasilacze, oscyloskop oraz generator umożliwiają przeprowadzenie wszystkich dostępnych kursów.

System Com3lab spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa i jest bezpieczny dla użytkownika.

Interaktywne oprogramowanie edukacyjne COM3LAB nadaje się do samodzielnego uczenia się i eksperymentowania, a także do prowadzenia kompletnych zajęć dydaktycznych i prac projektowych. Multimedialne środowisko uczenia się jest wsparte licznymi grafikami, animacjami, wideo i opcjonalnie dźwiękiem. Wszystkie kursy są dostępne nie tylko w języku niemieckim i angielskim, ale również po polsku.

Umożliwia edukację łączącą nauczanie przez eksperymenty i możliwości e-learningu.

Kursy w ofercie Leybold zostały przetłumaczone na język polski.

 

Na COM3LAB składają się trzy jednostki:

 

1. Jednostka centralna


Zapewnia doskonałą ergonomię nauki zagadnień elektroniki. Posiada możliwość łatwego kompletnego etykietowania, kolorowe diody (osobny kolor dla każdego wskaźnika używanego urządzenia pomiarowego). Wszystkie urządzenia pomiarowe można obsługiwać za pomocą oprogramowania (trzecia jednostka). Posiada 4-kanałowy oscyloskop
- można ją połączyć z każdym komputerem stacjonarnym, tabletem i laptopem
- współpracuje z Windowsem, może pracować z iOS i Androidem za pomocą łączenia RDP lub VNC
- zawiera wbudowane precyzyjne, gotowe do pracy urządzenia pomiarowe i generatory sygnału
- jest odporna na zakłócenia elektromagnetyczne

2. Wymienne panele do prowadzenia eksperymentów


- do wyboru różne kursy z zagadnień elektroniki o logicznej, łatwej do zrozumienia strukturze
- regularnie poszerzana oferta kolejnych kursów
- dobrze widoczne moduły, realistyczne komponenty systemu
- tryb oprowadzania po kursie z zastosowaniem oświetlenia led (dioda)

3. Interaktywne oprogramowanie do nauki


- ustrukturyzowane w przejrzysty sposób, wprowadza w tematykę elektrotechniki z wykorzystaniem prostych operacji
- posiada przystępną dla ucznia część teoretyczną
- wszystkie eksperymenty są prowadzone z przewodnikiem
- posiada przygotowane testy do sprawdzania postępów
- daje wsparcie techniczne w formie multimedialnej: filmy, nagrania, animacje
- wirtualnie zaprezentowano tu realne (stosowane w praktyce) urządzenia pomiarowe

 

Więcej informacji

Sprawdź ofertę kursów COM3LAB

Pobierz pdf o COM3LAB (w języku angielskim)

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.