Mechanika płynów – Maszyny do płynów / wentylatory i sprężarki – seria FM | Armfield

Gama urządzeń do płynów Armfield wprowadza studentów w zagadnienia sterowanych komputerowo maszyn turbo.

Zapytaj o produkt +

Opis

Tematyka zestawów obejmuje wentylatory i kompresory, pompy i turbiny. Te wysoce wizualne produkty zapewniają pełną kontrolę komputera i rejestrację danych w standardzie.

Dostępne produkty

Jednostka demonstracyjna wentylatora odśrodkowego – FM40


Wentylator odśrodkowy jest maszyną o przepływie promieniowym. Wytwarza ciśnienie niezbędne do przemieszczania gazu przez siłę odśrodkową, zgromadzoną w obudowie wentylatora. Konstrukcja ostrza wentylatora ma podstawowy wpływ na wydajność.
Tego rodzaju wentylatory zwykle stosowane są do zadań wentylacyjnych. Wymagają nieco wyższego ciśnienie tłoczenia, niż te dostępne w wentylatorach osiowych.
Jednostka demonstracyjna wentylatora osiowego – FM41

Wentylator osiowy wytwarza przepływ gazu za pomocą zmian pędu, które przekazywane są przez łopaty obrotowe, równolegle do osi obrotu.
Takie wentylatory są bardziej odpowiednie dla wyższych przepływów przy niższych ciśnieniach tłoczenia, niż ich odpowiedniki odśrodkowe. Porównanie charakterystyki działania wentylatora osiowego FM41 z wentylatorem promieniowym FM40 to ćwiczenie o wartościowym praktycznym zastosowaniu
Jednostka demonstracyjna sprężarki odśrodkowej – FM42

Sprężarki wielostopniowe stosowane są przemysłowo do wysokociśnieniowych dostaw przepływu gazu lub w pracy ssącej. Energia kinetyczna przekazywana gazowi przez obrót wirnika zamieniana jest na energię ciśnienia, która stopniowo wzrasta ze stopnia na stopień.
Jednostka demonstracyjna pompy odśrodkowej - FM50

Pompa odśrodkowa jest najczęściej stosowaną maszyną do przenoszenia cieczy z jednego miejsca do drugiego.
Urządzenie całościowo wprowadza uczniów w temat maszyn z płynami rotodynamicznymi. Odkrycie zależności między wysokością podnoszenia, przepływem, prędkością obrotową i mocą zapewnia ogólne zastosowanie. Na przykład dopasowanie wymaganego punktu pracy do warunków maksymalnej efektywności energetycznej można potraktować jako kreatywny projekt uczniów.
Zespół demonstracyjny pomp szeregowych i równoległych - FM51

Pompy odśrodkowe są często stosowane razem w celu zwiększenia prędkości przepływu lub ciśnienia tłoczenia, powyżej wartości dostępnej dla pojedynczej pompy. Jednostka została zaprojektowana w celu wykazania zalet pracy równoległej lub szeregowej, w zależności od wymaganego obowiązku.
Jednostka demonstracyjna pompy zębatej - FM52

Pompa zębata jest najczęściej stosowaną pompą obrotową o dodatnim działaniu. Dwa koła zębate działają wewnątrz obudowy. Jeden jest napędzany, a drugi obraca się z nim w siatce. Ciecz jest przenoszona w przestrzeni między kolejnymi zębami, a następnie wyrzucana. Pompa nie ma zaworów. Jest to pompa wyporowa. Wydajność jest bardziej równomierna niż w przypadku pompy tłokowej. Jest szczególnie odpowiednia do płynów o wysokiej lepkości.
Jednostka demonstracyjna pompy tłokowej - FM53

Pompa nurnikowa lub tłokowa jest pompą wyporową. Służy do pompowania niewielkich ilości cieczy pod wysokim ciśnieniem. Podobna jest do pompy tłokowej, z tym wyjątkiem, że dławik znajduje się na jednym końcu cylindra. Ruch posuwisto-zwrotny tłoka zapewnia nierównomierny przepływ, chociaż włączenie naczynia tłumiącego może zmniejszyć ten efekt. Zalewanie nie jest konieczne.
Jednostka interfejsu - IFD7

Interfejs między jednostkami FM, a komputerem użytkownika zapewnia jednostka IFD7. Warunkuje to nieprzetworzone dane z czujników. Digitalizuje je i przesyła do komputera za pomocą interfejsu USB.
Urządzenie zawiera również zaawansowany falownik trójfazowy. Falownik zapewnia dokładną kontrolę prędkości silnika oraz drugie wyjście napędu silnikowego. Wszystko pod kontrolą oprogramowania.
Jednostka serwisowa turbiny - FM6X

Jednostkę montuje się na stanowisku. Składa się z przezroczystego akrylowego zbiornika i pompy odśrodkowej o zmiennej prędkości, która dostarcza wodę, aby zasilić urządzenie podczas badania. Jednostka serwisowa zawiera również przepływomierz i kontrolowany elektrycznie dynamometr, który obciąża turbinę i mierzy moment obrotowy i prędkość.
Zespół serwisowy turbiny FM6X pokazany z jednostką demonstracyjną turbiny Pelton’a FM62.
Turbina impulsowa z przepływem osiowym - FM60

Turbina impulsowa o miniaturowej skali przepływu składa się z mosiężnego kanału, na który działają cztery strumienie wody. Przepływ do turbiny można regulować, zmieniając prędkość pompy lub zamykając którąkolwiek z dysz. Turbina umieszczona jest w przezroczystym akrylu, który zapewnia doskonałą widoczność. Jednostka została zaprojektowana do montażu na jednostce serwisowej turbiny FM6X.
Turbina z przepływem promieniowym - FM61

Miniaturowa turbina reakcyjna z przepływem promieniowym, w której woda wchodzi przez uszczelnienie czołowe i wychodzi stycznie przez dwa otwory. Reakcja tych strumieni powoduje obrót wirnika. Turbina jest umieszczona w przezroczystym akrylu, który zapewnia doskonałą widoczność. Urządzenie zostało zaprojektowane do montażu na jednostce serwisowej FM6X.
Turbina Pelton’a - FM62

Miniaturowa turbina kołowa Pelton’a w komplecie z zaworem dzidowym do sterowania przepływem wody. Łyżki turbin są tak ukształtowane, aby wydobywały maksymalny pęd przepływającego strumienia wody, podczas gdy zawór został zaprojektowany w celu umożliwienia regulacji pola przekroju strumienia
Jednostka demonstracyjna turbiny śmigłowej - FM63

Miniaturowa jednostka turbiny śmigłowej dostarczana jest jako wolnostojące urządzenie w komplecie ze zbiornikiem ściekowym i pompą recyrkulacyjną. Turbina umieszczona jest w przezroczystej rurce akrylowej, co zapewnia doskonałą widoczność. Turbina jest obciążona przez sterowany elektronicznie hamulec wyposażony w czujnik tensometryczny do pomiaru momentu obrotowego.

Akcesorium do badania pompy - FM64
Pozwala na używanie jednostki serwisowej FM6X jako akcesorium do badania pompy

Marka

Armfield

Brytyjska firma Armfield Limited jest jednym z wiodących światowych producentów dziedzinie projektowania i produkcji zestawów i urządzeń dla edukacji oraz aparatury dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i działów naukowo-badawczych. Systemy dla edukacji i przemysłu marki Armfield wykorzystywane są przez wiele wiodących światowych korporacji. Urządzenia te umożliwiają działom badawczym i projektowym firm przeniesienie pełnowymiarowych procesów produkcji przemysłowej do wersji mikro - laboratoryjnej, która pozwala na przeprowadzenie testów, stworzenie limitowanych serii produktów, czy prowadzenie produkcji na cele badań i rozwoju. Dział aparatury edukacyjnej Armfield funkcjonuje od 1963 roku, a sama firma istnieje na rynku już od ponad 130 lat. Dział edukacyjny projektuje i produkuje urządzenia do edukacji inżynierskiej i badań. Aparatura i systemy edukacyjne Armfield wykorzystywane są przez uniwersytety, uczelnie, szkoły, ośrodki badawcze i centra szkoleniowe na całym świecie. Urządzenia Armfield słyną z innowacyjnych projektów oraz najwyższego poziomu jakości w branży. Portfolio produktów Armfield obejmuje wszystkie główne dziedziny inżynierii i stale rozwija się, zgodnie z rosnącymi wymaganiami edukacji inżynierskiej.