Mierniki liści: chlorofil, parametry fotosyntetyczne

Najpopularniejszy w Polsce licznik kolonii bakterii. Zapoznanie uczniów z tym urządzeniem umożliwi zaznajomienie się z jednym z najbardziej typowych aparatów.

Zapytaj o produkt +
Kategoria:

Opis

Mierniki firmy Photon System Instruments.

Zastosowanie mierników:

 • Badanie fotosyntezy i edukacja z zagadnień związanych z fotosyntezą
 • Biologia roślin
 • Ekranowanie roślin i badania terenowe
 • Fizjologia stresu roślin
 • Agronomia i leśnictwo
UrządzenieZdjęcieOpisOpcje
PlantPen model PRI 210mierzy Wskaźnik Fotochemicznego Odbicia (Photochemical Reflectance Index PRI) w dwóch wąskich zakresach długości fali skupionych blisko 531 nm i 570 nm.

PRI jest wrażliwy na zmiany pigmentów karotenoidów, które wskazują na efektywność wykorzystania światła w fotosyntezie, szybkość wychwytu dwutlenku węgla lub jako wiarygodnego wskaźnika woda-stres. Jest stosowany w badaniach wydajności wegetacji i stresu.

Więcej na stronie Merazet

 • standardowy klips do liści - zamontowany na stałe

 • odczepiane klipsy do liści (sprzedawane osobno po 10 sztuk)

 • specjalne klipsy wykonywane na zamówienie klienta

PlantPen model NDVI 310mierzy Znormalizowany Wskaźnik Różnicy Wegetacji (Normalized Difference Vegetation Index NDVI), który jest ważnym wskaźnikiem zawartości chlorofilu w roślinach.

Urządzenie porównuje odbite światło przy dwóch różnych długościach fali 660 i 740 nm. Pigment w liściach roślin – chlorofil – silnie pochłania światło widzialne (od 0,4 do 0,7 μm) w procesie fotosyntezy. Struktura komórkowa liści, z drugiej strony, silnie odbija światło bliskiej podczerwieni (od 0,7 do 1,1 μm). Różnice w odbiciu w zakresie widzialnym i w bliskiej podczerwieni służą do obliczenia wskaźnika NDVI. NDVI jest bezpośrednio związany z fotosyntezą, a więc zdolnością pochłaniania energii absorpcji przez rośliny.

Więcej na stronie Merazet

 • standardowy klips do liści - zamontowany na stałe

 • odczepiane klipsy do liści (sprzedawane osobno po 10 sztuk)

 • specjalne klipsy wykonywane na zamówienie klienta

FluorPen FP 110Przenośne urządzenie, który umożliwia szybki i precyzyjny pomiar parametrów fluorescencji chlorofilu w laboratorium, szklarni lub w terenie.

Może być skutecznie stosowany do badania aktywności fotosyntetycznej, wykrywania stresu, testowania herbicydów lub badań przesiewowych. Przystępna cena i prosta obsługa za pomocą dwóch przycisków sprawiają, że FluorPen jest doskonałym narzędziem do nauczania fotosyntezy.

Więcej na stronie Merazet
PAR-FluorPen FP 110 Rozszerzona wersja urządzenia FluorPen FP 110, która zawiera zintegrowany światłomierz do bezpośrednich cyfrowych odczytów fotosyntetycznie aktywnego promieniowania (PAR) w zakresie od 400 do 700 nm, w którym rośliny wykorzystują energię podczas fotosyntezy.

PAR mierzy się jako Fotosyntetyczną gęstość fotonu (PPFD), na co wskazują jednostki kwantów (fotonów) na jednostkę czasu na jednostkę powierzchni. Czujnik ma jednolitą reakcję na fotony w paśmie 400 – 700 nm. Natychmiastowe odczyty podano jako wartości średnie z 20 pomiarów.

Więcej na stronie Merazet