P1.1.1 Pomiar długości – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Suwmiarka, śruba mikrometryczna i sferometr są precyzyjnymi przyrządami pomiarowymi; wykorzystywane są w ćwiczeniach pomiarowych.

P1.1.1.1 Za pomocą  noniusza suwmiarki

W doświadczeniu P1.1.1.1, suwmiarka służy do wyznaczenia zewnętrznych i wewnętrznych wymiarów badanego ciała. Podziałka noniusza suwmiarki zwiększa dokładność odczytu do 1/20 mm.

P1.1.1.2 Za pomocą  śruby mikrometrycznej

W doświadczeniu P1.1.1.2. mierzone są różne grubości drutów. W tym doświadczeniu podstawowa trudność pomiaru staje się oczywista to znaczy, że proces pomiaru zmienia obiekt badany. Szczególnie przy pomiarze miękkiego drutu, wyniki pomiaru są zbyt niskie ponieważ drut jest odkształcany przez pomiar.

P1.1.1.3 Za pomocą  sferometru wykorzystującego zakrzywione promienie

W doświadczeniu P1.1.1.3 wyznaczamy promień gięcia R szkła zegarkowego za pomocą sferometru. Jest on wyznaczony na podstawie wysokości h wypukłości w danej odległości r pomiędzy podstawą sferometru za pomocą wzoru 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.