P1.2.1 Statyczne efekty sił – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.2.1.1 Rozszerzanie sprężyn spiralnych

Siły mogą zostać rozpoznane po ich skutkach. A zatem, siły statyczne mogą np. odkształcać ciało. Okazuje się, że odkształcenie jest proporcjonalne do siły działającej na ciało, gdy siła nie jest zbyt duża.
 
Doświadczenie P1.2.1.1 pokazuje, że wydłużenie s sprężyny śrubowej jest wprost proporcjonalne do siły Fs. Zastosowanie ma prawo Hooke’a:

 

Fs = –D · s
D: stała sprężystości

P1.2.1.2 Zginanie resoru piórowego

Doświadczenie P1.2.1.2 bada zginanie sprężyny płytkowej trzymanej w jednym miejscu w odpowiedzi na znaną siłę generowaną przez swobodnie zawieszony ciężarek na wolnym końcu. Także w tym przypadku ugięcie jest proporcjonalne do siły działającej na sprężynę płytkową.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.