P1.2.2 Siła jako wektor – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.2.2 Siła jako wektor – Leybold

P1.2.2.1 Układ  i rozkład sił

Charakter siły jako wielkość wektorowa może być łatwo i wyraźnie zweryfikowany w doświadczeniu z tablicą magnetyczną. Punkt przyłożenia wszystkich sił jest umiejscowiony w punkcie środkowym skali kątowej na tablicy magnetycznej i wszystkie indywidualne siły oraz kąty pomiędzy nimi są mierzone. Podstawowy równoległobok sił może zostać graficznie przedstawiony na tablicy magnetycznej w celu ułatwienia zrozumienia przez studentów.

W doświadczeniu P1.2.2.1, siła F jest kompensowana przez siłę sprężystą dwóch dynamometrów ustawionych pod kątem a1 oraz a2 w odniesieniu do F.

Składowe siły F1 i F2 są wyznaczane jako funkcja a1 oraz a2.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.