P1.2.3 Dźwignia – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.2.3 Dźwignia – Leybold

W fizyce, prawo dźwigni tworzy podstawę wszystkich form podstawowych mechanizmów przenoszenia siły. Prawo to może zostać wyjaśnione za pomocą wysokopoziomowego pojęcia równowagi momentu pędu.

P1.2.3.1 Dźwignia jednostronna i dwustronna

Doświadczenie P1.2.3.1 bada prawo dźwigni dla jednostronnych i dwustronnych dźwigni. Celem jest wyznaczenie siły F1 , która utrzymuje dźwignię w równowadze jako funkcja obciążenia F2, ramienia obciążenia x2 oraz ramienia siły x1.

P1.2.3.2 Koło i oś jako dźwignia 

Doświadczenie P1.2.3.2 bada równowagę momentu pędu za pomocą koła i osi. Doświadczenie to poszerza zrozumienie pojęcia siły, ramienia siły oraz kierunku działania i wyraźnie dowodzi, że wartość bezwzględna momentu pędu zależy tylko od siły i odległości pomiędzy osiami obrotu oraz kierunku działania siły

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.