P1.2.6 Tarcie – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.2.6 Tarcie – Leybold

P1.2.6.1 Tarcie statyczne, ślizgowe oraz toczne

Omawiając tarcie pomiędzy ciałami stałymi należy rozróżnić tarcie statyczne, ślizgowe oraz toczne. Siła tarcia statycznego jest minimalną siłą wymaganą do pozostania ciała w spoczynku na podstawie ciała stałego w ruchu. Analogicznie, siła tarcia ślizgowego jest siłą wymaganą do utrzymania jednostajnego ruchu ciała. Siła tarcia tocznego jest siłą utrzymującą jednostajny ruch ciała toczonego na innym ciele.
Rozpoczynając, doświadczenie P1.2.6.1 weryfikuje, że siła tarcia statycznego FH i siła tarcia ślizgowego FG są niezależne od rozmiaru powierzchni stykowej i proporcjonalne do siły G spoczynku na powierzchni podstawy klocka ciernego.
Aby rozróżnić pomiędzy tarciem ślizgowym a tocznym, klocek cierny jest umieszczony na wielu prętach ułożonych równolegle do siebie. Siła tarcia tocznego FR jest mierzona jako siła utrzymująca klocek cierny w jednostajnym ruchu na toczących się prętach. Siła tarcia ślizgowego FG jest mierzona ponownie do porównania, przy czym tym razem klocek cierny jest ciągnięty po prętach jako stałej podstawie (kierunek ciągnięcia = kierunek osi prętów). 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.