P1.3.1 Ruch jednowymiarowy na torze do przeprowadzania ćwiczeń przez studentów – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.3.1 Ruch jednowymiarowy na torze do przeprowadzania ćwiczeń przez studentów – Leybold

Jednostajny i jednostajnie przyspieszony ruch liniowy jest badany za pomocą wózka Fletcher’a na torze. Wózek zawiera osie z z łożyskami skutkując bardzo niskim tarciem. Z danych pomiarowych dedukowane są podstawowe wielkości, jak prędkość.

P1.3.1.1 Zapisywanie  wykresu drogi i  czasu ruchu  liniowego za pomocą rejestratora czasu

W doświadczeniu P1.3.1.1 wózek ciągnie taśmę metalizowanego papieru przez rejestrator. Urządzenia zaznacza odpowiednie położenie na taśmie pomiarowej z ustalonym interwałem
(0.1 s lub 0.02 s). Odległości zaznaczonych położeń są mierzone i wprowadzane do tabeli oraz wykres drogi w czasie jako pary wartości (si, t i). Ponadto, wykres prędkości w czasie oraz przyspieszenia w czasie może zostać wykreślony. Łatwa do zapamiętania prezentacja wykresów może być uzyskana poprzez odcięcie taśmy pomiarowej w miejscach położenia i umieszczenie sekcji na kartce papieru.

P1.3.1.2 Zapisywanie wykresu ścieżki czasu ruchu liniowego za pomocą fotokomórki

W doświadczeniu P1.3.1.2 mierzony jest czas pomiędzy startem wózka, poprzez zwolnienie uchwytu magnetycznego, i zatrzymaniem, poprzez przerwanie bariery świetlnej. Przebyta odległość może zostać zmieniona przez przesunięcie bariery świetlnej. Pomiar czasu jest wykonywany przez Pocket-CASSY. Zatem, wykres s(t) jest bezpośrednio generowany na monitorze. Z niego może zostać obliczony wykres v(t) oraz a(t).

P1.3.1.3 Zapisywanie wykresu ścieżki czasu ruchu liniowego za pomocą przetwornika ruchu

W doświadczeniu P1.3.1.3 ruch jest monitorowany bezpośrednio za pomocą przetwornika ruchu i Pocket-CASSY. Cienkie włókno dołączone do wózka jest ciągnięte przez koło szprychowe zamontowane w barierze świetlnej na końcu toru.
Wykresy s(t), v(t) oraz a(t) mogą być wyświetlane bezpośrednio na monitorze.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.