P1.3.3 Ruch jednowymiarowy na liniowym torze powietrznym – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.3.3 Ruch jednowymiarowy na liniowym torze powietrznym – Leybold

  • P1.3.3.1 Wykres drogi i czasu prostego ruchu. Zapis czasu za pomocą fotokomórki
  • P1.3.3.4 Wykres ścieżki czasu prostego ruchu – Rejestracja i analiza za pomocą  CASSY
  • P1.3.3.5 Ruch jednostajnie przyspieszony ze zmianą kierunku – Rejestracja i analiza za pomocą  CASSY
  • P1.3.3.6 Energia kinetyczna jednostajnie przyśpieszonej masy – Rejestracja i analiza za pomocą  CASSY
  • P1.3.3.7 Potwierdzenie pierwszego i drugiego prawa Newtona dla ruchu liniowego – Zapisywanie danych oraz ocena za pomocą kamery VideoCom
  • P1.3.3.8 Ruch jednostajnie przyśpieszony ze zmiana kierunku – Rejestracja i ocena za pomocą  kamery  VideoCom
  • P1.3.3.9 Energia kinetyczna masy jednostajnie przyśpieszonej. Rejestracja i ocena za pomocą kamery VideoCom

Korzyścią płynącą z badania liniowego ruchu postępowego na liniowym torze powietrznym jest fakt, iż czynniki zakłócające takie jak siły tarcia i moment bezwładności kół nie występują. Suwak na liniowym torze powietrznym jest wyposażony we flagę przerywającą barierę świetlną.

Dokładając dodatkowe ciężarki, możliwe jest podwojenie i potrojenie masy suwaków.

Za pomocą prostych środków, doświadczenie P1.3.3.1 czyni definicję prędkości v jako stosunek różnicy drogi Ds i odpowiadającej różnicy czasu Dt bezpośrednio dostępną dla studentów. Różnica drogi Ds jest bezpośrednio odczytywana ze skali na torze. Pomiar elektroniczny różnicy czasu jest rozpoczynany poprzez wyłączenie uchwytu magnetycznego.

Chwilowa prędkość suwaka może być także obliczona z czasu zasłonięcia bariery świetlnej oraz szerokości flagi przerywającej. Aby umożliwić badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego, suwak jest podłączony do nici przełożonej przez krążek pozwalając na zawieszenie ciężarków.

System akwizycji danych CASSY szczególnie nadaje się do równoczesnego pomiaru czasu t, drogi s, prędkości v oraz przyspieszenia a suwaka na liniowym torze powietrznym. Liniowy ruch suwaka jest przesyłany do sensora ruchu poprzez lekko naprężoną nić; sygnały czujnika ruchu są przekazywane do wejść pomiarowych CASSY przez Timer S.

Celem doświadczenia P1.3.3.4 jest badanie ruchu jednostajnego oraz jednostajnie przyspieszonego na poziomo ustawionym torze powietrznym.

W doświadczeniu P1.3.3.5 droga, prędkość oraz przyspieszenie suwaka jest rejestrowane, podczas ruchu pod górę na równi pochyłej, następnie zatrzymuje się, porusza się w dół, sprężyste odbicie na dolnym końcu, oscylowanie kilka razy.

Doświadczenie P1.3.3.6 rejestruje energię kinetyczną ruchu jednostajnie przyspieszonego suwaka o masie m w funkcji czasu i porównuje z pracą

W = F • s

którą siła przyspieszenia F musi wykonać. Weryfikuje to zależność

E(t) = W(t)

Celem doświadczenia P1.3.3.7 jest zbadanie ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego suwaka na liniowym torze powietrznym oraz przedstawienie tych wykresów drogi w czasie. Oprogramowanie także wyświetla prędkość v oraz przyspieszenie a ciała jako funkcję czasu t. Dalsza ocena weryfikuje równanie ruchu Newton‘a

F = m • a

F : siła przyspieszenia

m: masa przyspieszającego ciała

W doświadczeniu P1.3.3.8 droga, prędkość oraz przyspieszenie suwaka jest rejestrowane, podczas ruchu pod górę na równi pochyłej, następnie zatrzymuje się, porusza się w dół, sprężyste odbicie na dolnym końcu, oscylowanie kilka razy.

Doświadczenie P1.3.3.9 rejestruje energię kinetyczną suwaka o masie m w ruchu jednostajnie przyspieszonym jako funkcję czasu i porównuje ją z pracą

W = F • s

którą siła przyspieszenia F musi wykonać. Weryfikuje to zależność

E(t) = W(t)

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.