P1.4.1 Ruchy obrotowe – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.4.1 Ruchy obrotowe – Leybold

P1.4.1.1 Wykres drogi w  czasie ruchu obrotowego. Pomiar czasu za pomocą licznika

P1.4.1.2 Wykres drogi w czasie w ruchu obrotowym. Rejestracja oraz analiza za pomocą urządzenia CASSY

Dysk z pleksiglasu o niskim tarciu modelu obrotowego jest wprowadzany w jednostajny i jednostajnie przyspieszony ruch do ilościowego zbadania ruchu obrotowego.
Bariery świetlne są użyte do wyznaczenia prędkości kątowej; wiązki światła są przerywane przez 10° flagi zamontowane na dysku rotacyjnym. Gdy użyte są dwie bariery, pomiar czasu t może być rozpoczęty i zatrzymany dla dowolnego kąta j
(opcjonalnie). Doświadczenie to wyznacza średnią prędkość.
Jeśli dostępna jest tylko jedna bariera, czas zasłonięcia Dt jest mierzony, co umożliwia obliczanie chwilowej prędkości kątowej.
Użycie systemu akwizycji danych CASSY ułatwia badanie obrotowego ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego. Nić rozciągnięta wzdłuż powierzchni modelu obrotowego przesyła ruch obrotowy do czujnika ruchu, którego sygnały są adaptowane do wejść pomiarowych CASSY przez ramkę.
W doświadczeniu P1.4.1.1, prędkość kątowa w i przyspieszenie kątowe a są rejestrowane analogicznie do przyspieszenia w ruchu postępowym. Badane są oba ruchy obrotowe – jednostajny i jednostajnie przyspieszony. Wyniki są wykreślane na wykresie prędkości w czasie w(t). W przypadku ruchu jednostajnie przyspieszonego dysku obrotowego początkowo znajdującego się w spoczynku, przyspieszenie kątowe może zostać wyznaczone z funkcji liniowej.
Tematem doświadczenia P1.4.1.2 obrotowe ruchy jednorodne i stale przyspieszone, które są badane analogicznie do ruchów postępowych.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.