P1.4.3 Siła odśrodkowa – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.4.3 Siła odśrodkowa – Leybold

P1.4.3.1  Siła odśrodkowa ciała krążącego po orbicie. Urządzenie do pomiaru siły odśrodkowej

P1.4.3.2 Siła odśrodkowa ciała krążącego po orbicie. Urządzenie do pomiaru siły środkowej

P1.4.3.3 Siła odśrodkowa ciała krążącego po orbicie. Urządzenie do pomiaru siły środkowej i CASSY

Aby zmierzyć siłę odśrodkową ciało o masie m jest wprowadzone w ruch w urządzeniu do siły odśrodkowej z prędkością kątową w wzdłuż łuku i o promieniu r.

Ciało jest przymocowane do lustra sprężyście zamontowanego na osi obrotu za pomocą drutu. Siła odśrodkowa przechyla lustro, gdzie zmiana promienia łuku spowodowana tym przechyleniem jest pomijalna. Pochylenie jest proporcjonalne do siły odśrodkowej i może być wykryte za pomocą wskaźnika świetlnego. Układ jest skalibrowany za pomocą precyzyjnego dynamometru, gdy urządzenie do siły odśrodkowej jest w stanie spoczynku.

W doświadczeniu P1.4.3.1 siła odśrodkowa F jest wyznaczana jako funkcja prędkości kątowej w dla dwóch różnych promieni r i dwóch różnych mas m. Prędkość kątowa jest wyznaczana z okresu orbitalnego T wskaźnika laserowego, który jest mierzony ręcznie za pomocą stopera.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.