P1.4.6 Zachowanie energii – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.4.6 Zachowanie energii – Leybold

P1.4.6.1 Koło Maxwella

Prawo zachowania energii stanowi, że całkowita energia w izolowanym układzie pozostaje stała w czasie. W tym układzie energia może zmieniać postać, np. energia potencjalna w kinetyczną.

W codziennym doświadczeniu (także podczas przeprowadzania doświadczeń) energia jest tracona. Powodem jest zmiana postaci energii na energię, która nie jest brana po uwagę, jak tarcie.
Doświadczenie P1.4.6.1 jest użyte do zbadania prawa zachowania energii przy użyciu koła Maxwell’a. Podczas doświadczenia energia potencjalna Epot jest przekształcana na energię kinetyczną Ekin z powodu ruchu postępowego (Etrans) oraz ruchu obrotowego (Erot).
Dla różnych wysokości mierzone są czasy i prędkości. Z danych można wyznaczyć bezwładność koła Maxwell’a. Znając bezwładność można obliczyć przyspieszenie grawitacyjne.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.