P1.5.2 Drgania harmoniczne – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.5.2 Drgania harmoniczne – Leybold

P1.5.2.1 Drgania wahadła sprężynowego. Rejestrowanie  trajektorii, prędkości oraz przyspieszenia przy pomocy  CASSY

P1.5.2.2 Ustalanie okresu drgania wahadła  sprężynowego w funkcji drgającej masy

Gdy układ jest odchylony od stabilnego położenia równowagi, mogą wystąpić oscylacje. Oscylacja jest uważana za harmoniczną, gdy siła przywracająca F jest proporcjonalna do odchylenia x z położenia równowagi.
        F = D • x
        D: stała kierunkowa
Oscylacje wahadła sprężynowego są często wykorzystywane jako klasyczny przykład.
W doświadczeniu P1.5.2.1, oscylacje harmoniczne wahadła sprężynowego są rejestrowane jako funkcja czasu za pomocą przetwornika ruchu i systemu akwizycji danych CASSY. W trakcie oceny wyników, wielkości oscylacji jak droga x, prędkość v oraz przyspieszenie a są porównywane na ekranie. Mogą być wyświetlane jako funkcje czasu t lub jako wykres fazowy.
Doświadczenie P1.5.2.2 rejestruje i analizuje oscylacje wahadła sprężynowego dla różnych zawieszonych mas m.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.