P1.6.2 Mechanika fal – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P1.6.2.1 Długość, częstotliwość oraz prędkość przemieszczania się fal

 
“Modułowa maszyna falowa” umożliwia ustawienie maszyny pionowej fali torsyjnej, jednocześnie zezwalając na dowolne skonfigurowanie rozmiaru i złożoności układu.
Moduł składa się z 21 wahadeł zamontowanych na łożyskach obracające się wokół wspólnej osi. Są sprężyście sprzężone po obu stronach osi obrotu tak, że odchylenie jednego wahadła jest propagowane przez cały układ w postaci fali.
 
Celem doświadczenia P1.6.2.1 jest jednoznaczne potwierdzenie zależności pomiędzy długością fali l, częstotliwością f oraz prędkością fazową v. Stoper jest wykorzystywany do pomiaru czasu t wymaganego dla dowolnej fazy fali do przebycia danej odległości s dla różnych długości fali; wartości te są następnie użyte do obliczenia prędkości fazowej.
Długość fali jest następnie “zamrażana” za pomocą wbudowanego hamulca, aby pozwolić na pomiar długości fali l. Częstotliwość jest wyznaczana z okresu oscylacji zmierzonych za pomocą stopera.
 
Gdy użyta jest zalecana konfiguracja doświadczenia, możliwe jest zademonstrowanie wszystkich znaczących zjawisk odnoszących się do propagacji liniowych fal poprzecznych. W szczególności, obejmują one wzbudzenie fali stojącej za pomocą odbicia na nieruchomym lub swobodnym końcu.
 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.