P1.7.1 Fale dźwiękowe – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P1.7.1.1 Fale mechaniczne i drgania wytwarzane za pomocą kamertonu.

P1.7.1.2 Akustyczne dźwięki – Prezentacja na oscyloskopie

P1.7.1.3 Akustyczne dźwięki- Rejestracja za pomocą CASSY

 
Akustyka jest nauką zajmującą się badaniem dźwięku i wszystkimi zjawiskami związanymi z dźwiękiem. Dziedzina ta zajmuje się generacją oraz propagacją fal dźwiękowych.
 
Celem doświadczenia P1.7.1.1 jest generacja fal dźwiękowych za pomocą mechanizmu oscylacyjnego. Mechaniczna oscylacji kamertonu jest zarejestrowana na płycie szklanej pokrytej sadzą. W tym samym czasie fale dźwiękowe są rejestrowane za pomocą mikrofonu i wyświetlane na oscyloskopie. Zarejestrowane sygnały są tego samego kształtu; podstawowe oscylacji i harmoniczne są widoczne w obu przypadkach.
 
Doświadczenie P1.7.1.2 demonstruje falową naturę dźwięku.
Tutaj, badane jest dudnienie akustyczne jako superpozycja dwóch fal dźwiękowych generowanych za pomocą kamertonu o bliskich częstotliwościach f1 i f2 . Sygnał dudnienia jest odbierany przez mikrofon i wyświetlany na oscyloskopie. Poprzez dalsze (roz-) strojenie jednego z kamertonów poprzez poruszenie śruby zaciskowej, częstotliwość dunienia jest zwiększana, i okres dudnienia (np. interwał pomiędzy dwoma węzłami sygnału dudnienia jest zredukowany.
 
W doświadczeniu P1.7.1.3, dudnienie akustyczne jest rejestrowane i analizowane za pomocą systemu akwizycji danych CASSY. Poszczególne częstotliwości f1 i f 2, częstotliwość oscylacji f i częstotliwość dudnienia fS jest automatycznie wyznaczane i porównywany z wartościami obliczonymi.
 
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.