P1.7.2 Drgania struny – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.7.2.1 Określanie częstotliwości  drgań struny jako funkcji jej długości oraz napięcia.

W podstawowych oscylacjach, długość struny s odpowiada połowie długości fali. Tym samym, następująca zależność stosuje się do częstotliwości podstawowych oscylacji gdzie prędkość fazowa c struny jest dana.

W doświadczeniu P1.7.2.1, częstotliwość oscylacji struny jest wyznaczana jako funkcja długości struny i siły naciągu.
Pomiar jest wykonywany za pomocą bariery świetlnej i systemu akwizycji danych CASSY, który jest użyty jako stoper o wysokiej rozdzielczości. Celem analizy jest weryfikacja zależności.

and

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.