P1.7.3 Długość fali i prędkość dźwięku – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P1.7.3.1 Rura Kundta: określanie długości fali dźwięku używając pyłu korkowego
P1.7.3.2 Określanie długości fali dźwiękowej stojącej
P1.7.3.3 Określanie prędkości dźwięku w powietrzu jako funkcji temperatury
P1.7.3.4 Określanie prędkości dźwięku w gazach
P1.7.3.5 Wyznaczanie prędkości dźwięku w ciałach stałych

 

Doświadczenie P1.7.3.1 bada fale stojące w tubie Kundt’a.
Te fale stojące są odkrywane w tubie za pomocą proszku korkowego, który jest pobudzany w węzłach oscylacji. Odległość pomiędzy węzłami oscylacji jest używana do wyznaczenia długości fali l.

W doświadczeniu P1.7.3.2, stojące fale dźwiękowe są generowane przez odbicie na przeszkodzie. Układ ten używa generatora funkcyjnego i głośnika do generowania fal dźwiękowych w całym zakresie słyszalnym.
Mikrofon jest wykorzystywany do wykrywania natężenia minimów a długość fali b jest wyznaczana z ich odstępów.

Fale dźwiękowe demonstrują tylko małe rozproszenie, np. prędkość grupowa i fazowa demonstruje bliski zgodność dla propagacji gazów. Tym samym, możemy wyznaczyć prędkość dźwięku c jako prędkość propagacji impulsu dźwiękowego.

Doświadczenie P1.7.3.3 mierzy prędkość dźwięku w powietrzu jako funkcję temperatury J i porównuje ją z liniową funkcją wynikającą z zależności temperaturowej ciśnienia i gęstości
Wartość c(0) wyznaczana za pomocą najlepiej dopasowanej linii prostej i wartości literaturowe p(0) i r(0) są użyte do wyznaczenia współczynnika adiabatycznego k powietrza zgodnie z wzorem.
Doświadczenie P1.7.3.4 wyznacza prędkość dźwięku c w dwutlenku węgla i w obojętnych gazach – helu i neonie. Analiza demonstruje, że duża różnica w prędkościach dźwięku w gazach jest spowodowana różnymi gęstościami gazów. Różnice we współczynnikach adiabatycznych gazów są porównywalnie małe.

Celem doświadczenia P1.7.3.5 jest wyznaczenie prędkości dźwięku w aluminiowym, miedzianym, mosiężnym i stalowym pręcie. Pomiar ten wykorzystuje odbicia wielokrotne krótkich impulsów dźwiękowych na końcu pręta. Impuls jest generowany poprzez uderzenie górnego końca pręta młotem i początkowo podróżuje w dół. Impuls jest odbijany kilka razy kolejno na dwóch końcach pręta, gdzie impulsy docierający do jednego końca są opóźnione względem siebie o czas Dt wymagany na podróż tam i z powrotem.

Aby zarejestrować impulsy, dolny koniec pręta spoczywa na elemencie piezoelektrycznym, który przekształca oscylacje ściskające impulsu dźwiękowego na oscylacje elektryczne. Wartości te są rejestrowane za pomocą systemu akwizycji danych CASSY.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.