P1.7.6 Akustyczny efekt Dopplera – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.7.6.1 Badanie efektu Dopplera fal ultradźwiękowych

Zmiana obserwowanej częstotliwości dla ruchu względnego nadajnika i odbiornika w odniesieniu do medium propagacji jest nazywana akustycznym zjawiskiem Dopplera. Jeśli nadajnik o częstotliwości f0 porusza się z prędkością v względem odbiornika będącego w spoczynku, odbiornik mierzy częstotliwość. Zmiana częstotliwości f – f0 jest proporcjonalna do częstotliwości f0. Tym samym sugeruje się badanie akustycznego zjawiska Dopplera na falach ultradźwiękowych.

W doświadczeniu P1.7.6.1, dwa identyczne przetworniki ultradźwiękowe są używane jako nadajnik i odbiornik, różnią się tylko podłączeniem . Jeden przetwornik jest montowany na wózku pomiarowym z napędem elektrycznym podczas, gdy drugi przetwornik spoczywa na stole laboratoryjnym. Częstotliwość odbieranego sygnału jest mierzona za pomocą licznika o wysokiej rozdzielczości. Aby wyznaczyć prędkość przetwornika w ruchu, czas Dt który jest potrzebny na przebycie odległości pomiarowej przez wózek pomiarowy jest mierzony za pomocą stopera.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.