P1.7.7 Analiza Fouriera – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P1.7.7.1 Badanie transformacji Fouriera: symulacja analizy oraz syntezy Fouriera

P1.7.7.2 Analiza okresowych sygnałów Fouriera generatorów funkcji

P1.7.7.3 Analiza Fouriera elektrycznego obwodu oscylatora

P1.7.7.4 Analiza dźwięku metodą Fouriera 

 
Ważnymi narzędziami w akustyce jest analiza Fouriera i synteza fal dźwiękowych. Tym samym, przykładowo, ważne jest poznanie harmoniczne dźwięku do sztucznej generacji dźwięku lub mowy.
 
Doświadczenia P1.7.7.1 i 1.7.7.2 badają transformatę Fouriera okresowych sygnałów, które są symulowane numerycznie lub generowane za pomocą generatora funkcyjnego.
 
W doświadczeniu P1.7.7.3, widmo częstotliwościowe sprzężonego układu oscylatora elektrycznego jest porównywane z widmem niesprzężonego obwodu oscylatora. Transformata Fouriera niesprzężonych, tłumionych oscylacji jest krzywą Lorentza, w której szerokość zwiększa się wraz z rezystancją układu oscylatora. Sygnał transformaty Fouriera sprzężonego układu pokazują podziała na dwie dystrybucje symetryczne wokoło sygnału niesprzężonego, z rozstawieniem zależnym od sprzężenia układu oscylatora.
 
Celem doświadczenia P1.7.7.4 jest przeprowadzenie analizy Fourier dźwięku o różnych  zabarwieniach i wysokości tonów. Przykładowo analizowane są samogłoski głosu ludzkiego i dźwięku instrumentów. Różne samogłoski języka różnią się głównie amplitudą harmonicznych. Podstawowa częstotliwość f0 zależy od wysokości tonu głosu. Jest to ok. 200 Hz dla głosów o wysokim tonie i ok. 80 Hz dla tonów niskich. Zabarwienie głosu jest wyznaczane przez różne wzbudzenia harmonicznych.
Dźwięku słyszalne instrumentów muzycznych są także wyznaczanie przez wzbudzanie harmonicznych.
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.