P1.8.1 Pomiary barometryczne – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.8.1.1 Definicja ciśnienia

P1.8.1.2 Ciśnienie hydrostatyczne niezależne od kierunku

W gazie lub w cieszy w stanie spoczynku, to samo ciśnienia jest wywierane we wszystkich punktach.
Jest to mierzone jako rozkład siły F działającej prostopadle do powierzchni A.

Doświadczenie P1.8.1.1. ma na celu zobrazowanie definicji ciśnienia jako stosunku siły i powierzchni w sposób doświadczalny za pomocą dwóch gazowych strzykawek o różnej średnicy, połączonych rozdzielaczem T i pompki ręcznej. Ciśnienie generowane przez pompkę ręczną jest takie samo w obu strzykawkach. Tym samym, możemy powiedzieć, że siły F1 i F2 działające na strzykawki z gazem.

Doświadczenie P1.8.1.2 bada ciśnienie hydrostatyczne w słupie wody poddanym działaniu grawitacji. Ciśnienie jest mierzone jako funkcja głębokości zanurzenia h za pomocą manometru cieczowego. Wyświetlane ciśnienie pozostaje stałe, gdy manometr jest obracany we wszystkich kierunkach na stałej głębokości. Ciśnienie jest zatem wielkością niezależną od kierunku.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.