P1.8.2 Wypór hydrostatyczny – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.8.2.1 Potwierdzenie zasady Archimedesa

P1.8.2.2 Pomiar „pływalności”  jako funkcji zanurzenia.

Zasada Archimedesa stwierdza, że siła wyporu F działająca na dowolne ciało zanurzone odpowiada ciężarowi G wypartej cieczy.

Doświadczenie P1.8.2.1 weryfikuje zasadę Archimedesa. W doświadczeniu, wydrążony i pełny cylinder (spasowany z wydrążonym cylindrem) a są zawieszone jeden pod drugim na belce wagi.
Odchylenie wagi jest kompensowane do zera. Gdy pełny cylinder jest zanurzony w cieczy, waga wskazuje redukcję ciężaru spowodowaną wyporem hydrostatycznym ciała w cieczy. Gdy ta sama ciecz wypełnia wydrążony cylinder, odchylenie wagi jest ponownie skompensowane do zera jako, że ciężar cieczy wypełniającej kompensuje siłę wyporu.

W doświadczeniu P1.8.2.2, pełny cylinder jest zanurzony w różnych cieczach na głębokość h i ciężar wypartej cieczy jest mierzony jako siła wyporu F za pomocą precyzyjnego dynamometru.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.