P1.8.3 Lepkość – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P1.8.3.1 Montaż wiskozymetru ze spadającą kulką do określania lepkości cieczy

P1.8.3.2 Wiskozymetr ze spadającą kulką do mierzenia lepkości roztworu cukru w zależności od  jego stężenia

P1.8.3.3 Wiskozymetr ze spadającą kulką do pomiaru lepkości cieczy Newtona w funkcji temperatury

 
Lepkościomierz z opadającą kulką jest używany do wyznaczenia lepkości cieczy poprzez pomiar czasu opadania kulki. Badana substancja wypełnia pionową tubę lepkościomierza, w którym kulka opada przez wzorcową odległość 100 mm. Wynikowy czas opadania t jest miarą dynamicznej lepkości h cieczy zgodne ze wzorem, gdzie stała K i gęstość kulki r1 może być odczytany ze świadectwa próby lepkościomierza.
 
Celem doświadczenia P1.8.3.1 jest ustawienie lepkościomierza i zbadanie tej metody pomiarowej, jako przykład wykorzystując lepkość gliceryny.
 
Doświadczenie P1.8.3.2 bada zależność pomiędzy lepkością i stężeniem przy pomocy stężonego roztworu cukru w temperaturze pokojowej.
 
W doświadczeniu P1.8.3.3, komora z regulowaną temperaturą lepkościomierza jest podłączona do termostatu obiegu , aby umożliwić pomiar zależności lepkości cieczy newtonowskiej (np. oliwy) na temperaturę.
 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.