P1.8.4 Napięcie powierzchniowe – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.8.4.1 Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą metody „break-away“ (separacji)

P1.8.4.2 Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą metody „break-away. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY

Aby wyznaczyć napięcie powierzchniowe s cieczy, pierścień metalowy jest zawieszony pionowo z precyzyjnego dynamometru lub czujnika siły.

Metalowy pierścień jest całkowicie zanurzony w cieczy tak, że cała powierzchnia jest zwilżona. Pierścień jest następnie powoli wyciągany z cieczy, ciągnąc cienką warstwę cieczy za sobą. Warstwa cieczy ulega rozerwaniu, gdy sia rozciągająca przekroczy wartość graniczną.

Doświadczenia P1.8.4.1 i P1.8.4.2 wyznaczają napięcie powierzchniowe wody i etanolu. Pokazane jest, że woda ma szczególnie wysokie napięcie powierzchniowe w porównaniu do innych cieczy (wartość literaturowa dla wody: 0.073 Nm-1, dla etanolu: 0.022 Nm-1).

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.