P1.8.5 Podstawowe eksperymenty aerodynamiczne – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P1.8.5.1 Ciśnienie statyczne w zmniejszonym przekroju. Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru

P1.8.5.2 Określanie natężenia przepływu za pomocą rurki Venturiego. Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru

P1.8.5.3 Określanie prędkości wiatru za pomocą ciśnienia głównego.  Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru

P1.8.5.4 Ciśnienie statyczne w zmniejszonym przekroju. Pomiar ciśnienia za pomocą czujnika oraz  Mobile-CASSY

P1.8.5.5 Określanie natężenia przepływu za pomocą rurki Venturiego. Pomiar ciśnienia za pomocą czujnika oraz Mobile-CASSY

P1.8.5.6 Określanie prędkości wiatru za pomocą ciśnienia głównego. Pomiar ciśnienia za pomocą czujnika oraz Mobile-CASSY

 
Badanie aerodynamiki polega na opisywaniu przepływu powietrza przez rurę korzystając z równań ciągłości i równań Bernoulli’ego. Stwierdzają one, że bez względu na przekrój poprzeczny A rury, objętość przepływu i ciśnienie całkowite pozostaje stałe tak długo jak prędkość przepływu pozostaje poniżej prędkości dźwięku.
 
Uwaga: W doświadczeniach P1.8.5.1 – P1.8.5.3, precyzyjny manometr jest wykorzystywany do pomiaru ciśnienia. W dodatku do skali ciśnienia, dostarczony jest z dalszą skalą wskazującą prędkość przepływu bezpośrednio podczas pomiaru rurką Prandtla. 
 
W doświadczeniach P1.8.5.4 – P1.8.5.6 ciśnienie jest mierzone czujnikiem ciśnienia i rejestrowane za pomocą uniwersalnego przyrządu Mobile-CASSY.
 
Aby zweryfikować te dwa równania, ciśnienie statyczne w rurce Venturi’ego jest mierzone dla różnych przekrojów poprzecznych w doświadczeniach P1.8.5.1 i P1.8.5.4. Ciśnienie statyczne zmniejsza się w zredukowanych przekrojach wraz ze zwiększaniem się prędkości przepływu.
 
Doświadczenia P1.8.5.2 i P1.8.5.5 wykorzystują rurkę Venturi’ego do pomiaru objętości przepływu. 
 
Doświadczenia P1.8.5.3 i P1.8.5.6 służą do wyznaczania prędkości przepływu. Ciśnienie dynamiczne (zwane także “wysokością ciśnienia”) jest mierzone za pomocą rurki Prandtla jako różnicę pomiędzy całkowitym ciśnieniem i ciśnieniem statycznym, wartość ta jest używana do obliczenia prędkości przy znanej gęstości r.
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.