P1.8.6 Pomiar oporu powietrza – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Przepływu powietrza wywiera siłę FW na ciało w przepływie, które jest równoległe do kierunku przepływu; siła ta nazywana jest oporem powietrza.
Siłą ta zależy od prędkości przepływu v, przekroju poprzecznego A ciała prostopadłego do kierunku przepływu i kształtu ciała.
Wpływu kształtu ciała jest opisany za pomocą tzw. współczynnika oporu cW.

P1.8.6.1 Pomiar oporu powietrza w zależności od prędkości wiatru. Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru

P1.8.6.2 Współczynnik oporu cW: związek pomiędzy oporem powietrza i kształtem ciała – Pomiar ciśnienia za pomocą manometru precyzyjnego.

P1.8.6.3 Krzywa ciśnienia na profilu lotniczym. Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru

Uwaga: W doświadczeniach P1.8.6.1 – P1.8.6.3, precyzyjny manometr jest użyty do pomiaru ciśnienia. W dodatku do skali ciśnienia, dostarczony jest z dalszą skalą bezpośrednio wskazującą prędkość przepływu  przy użyciu rurki Prandtla. 

P1.8.6.4 Pomiar oporów powietrza w zależności od prędkości wiatru. Pomiar ciśnienia za pomocą czujnika oraz Mobile-CASSY

W doświadczeniach P1.8.6.4 – P1.8.6.6 ciśnienia mierzone jest czujnikiem ciśnienia i rejestrowane za pomocą uniwersalnego przyrządu Mobile-CASSY.
 
Doświadczenia P1.8.6.1 i P1.8.6.4 badają zależność pomiędzy oporem powietrza i prędkością przepływu za pomocą dysku kołowego. Prędkość przepływu jest mierzona za pomocą rurki Prandtla a opór powietrza za pomocą dynamometru.

P1.8.6.5 Współczynnik oporu cw. Związek pomiędzy oporem powietrza, a kształtem ciała.  Pomiar ciśnienia za pomocą czujnika oraz Mobile-CASSY

Doświadczenia P1.8.6.2 i P1.8.6.5 wyznaczają współczynnik oporu cw dla różnych ciał przepływu z równym przekrojem poprzecznym. Prędkość przepływu jest mierzona za pomocą rurki Prandtla a opór powietrza za pomocą dynamometru.

P1.8.6.6 Krzywa ciśnienia na profilu lotniczym. Pomiar ciśnienia za pomocą czujnika oraz Mobile-CASSY.

Celem doświadczenia P1.8.6.3 i P1.8.6.6 jest pomiar ciśnienia statycznego p w różnych punktach na spodzie profilu lotniczego. Zmierzona krzywa nie tylko ilustruje opór powietrza, lecz także wyjaśnia unoszenie profilu lotniczego.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.