P1.8.7 Pomiary w tunelu powietrznym – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Tunel powietrzny dostarcza układ pomiarowy do ilościowych doświadczeń z aerodynamiki, które zapewniają przepływu powietrza o stałej prędkości dystrybucji w odniesieniu do czasu i przestrzeni. Wśród innych aplikacji, idealnie nadaje się do pomiarów fizyki lotu.

P1.8.7.1 Rejestracja zachowania się elementu profilu lotniczego w tunelu powietrznym

W doświadczeniu P1.8.7.1, opór powietrza FW i siła nośna FA profilu lotniczego jest mierzona w funkcji kąta natarcia a profilu na kierunek przepływu. Na wykresie biegunowym, FW jest wykreślona jako funkcja FA z kątem natarcia a jako parametr. Z tego wykresu biegunowego można odczytać, np. optymalny kąt natarcia.

P1.8.7.2 Pomiary własnych profili i elementów przez Studentów w tunelu powietrznym.

W doświadczeniu P1.8.7.2, studenci wykonują porównywalne pomiary profilu lotniczego ich własnej konstrukcji. Celem jest wyznaczenie kształtu profilu pozwalającego uzyskać najmniejszy możliwy stosunek FW / FA przy danym kącie natarcia a.

P1.8.7.3 Weryfikacja równania Bernoulliego. Pomiar przy użyciu precyzyjnego manometru

P1.8.7.4 Weryfikacja równania Bernoulliego Pomiar za pomocą czujnika ciśnienia oraz Mobile-CASSY

Doświadczenia P1.8.7.3 i P1.8.7.4 weryfikują równania Bernoulliego.
Różnica pomiędzy całkowitym ciśnieniem i ciśnieniem statycznym jest mierzona jako funkcja przekroju poprzecznego, gdzie przekrój tunelu jest stopniowo redukowany za pomocą wbudowanej pochylni. Jeśli założymy, że równania ciągłości mają zastosowanie, przekrój poprzeczny A dostarcza miarę prędkości przepływu v.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.